Gå till innehållet

Ännu ett år med rekordlite områdesskydd i skog

Exempel på biotopskyddsområde – ett av Skogsstyrelsens skyddsformat. Foto: Holger.EllgaardCC BY-SA 3.0Länk

Skogsstyrelsens senaste statistik visar att Sverige för tredje året i rad inför väldigt lite biotopskydd och naturvårdsavtal för att skydda skogar. Man får gå tillbaka till 90-talet för att hitta lägre siffror.

Att skydda natur lyfts ofta fram i forskning och av experter som bland det viktigaste vi kan göra för att minska klimatkrisens effekter och massutrotningen av arter. 2022 släpptes till exempel en ny IPCC-rapport med budskapet att alldeles för lite görs för att hindra klimatkrisen och att skydd av natur avgörande. Nyligen skickade 550 forskare en uppmaning till EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU:s regeringar om att skydda Europas hotade skogar eftersom det både kan minska klimatutsläppen och hejda förlusten av biologisk mångfald. 8 av 10 svenskar anser också att värdefull skog ska skyddas.

Men i Sverige ligger Skogsstyrelsens skydd av skog genom biotopskydd och naturvårdsavtal på rekordlåga nivåer. Inte sedan 1994 har det skyddats så lite skog i Sverige med Skogsstyrelsens skyddsformer som de tre senaste åren. I början av 2000-talet bildade Skogsstyrelsen mellan 5 000 och 6 000 hektar formellt skydd per år och i snitt skyddades 2 300 hektar under perioden 1993-2022. 2021 slogs jumborekord med enbart 980 hektar och fjolårets resultat på 1 200 hektar är nästan hälften så mycket som snittet de senaste 20 åren.

Skyddad skog i biotopskydd eller naturvårdsavtal i Sverige 1994-2022. Källa: Skogsstyrelsen

– Vi ser en direkt koppling mellan hur mycket pengar vi får för att ersätta markägare när de får skogen formellt skyddad och hur mycket vi sedan skyddar. Nu har vi fått mindre summor i budgettilldelningen och samtidigt har vi fått prioritera ersättningar till skogsägare som inte fått avverka i fjällnära skogar, säger Johan Åberg, specialist på områdesskydd på Skogsstyrelsen.

I veckan meddelade regeringen att budgeten för skydd av natur kapas hårt under 2023. Därmed lämnas en stor del av ansvaret över på markägare, menar Skogsstyrelsen.

– I den skogsproposition som riksdagen behandlade i våras finns en tydlig ambition om att skyddsvärda skogar inte ska avverkas och det skulle i så fall kunna bidra till att vända den negativa trenden för miljömålet Levande skogar. Med de lägre anslagen för skydd av skog faller ansvaret tyngre på markägarna att utan ersättning bevara skyddsvärda skogar. Skogsstyrelsen har de senaste åren äskat om stärkta resurser till formellt skydd, säger Johan Åberg.

Sedan 1993 har det sammanlagt betalats ut drygt 3 miljarder kronor för biotopskyddsområden och 551 miljoner kronor för naturvårdsavtal. Det har räckt till drygt 8 800 biotopskyddsområden på sammanlagt 32 900 hektar produktiv skogsmark och 5 500 naturvårdsavtal med totalt 35 800 hektar.

Sverige har andra skyddsformer än biotopskydd och naturvårdsavtal. Exempelvis Natura 2000-områden, nationalparker och naturreservat.

Källa: Skogsstyrelsen

Mer att läsa