Gå till innehållet

Ännu en studie: Ät mindre kött för att gynna miljön

Att dra ner på konsumtionen av kött- och mejeriprodukter kan göra en stor skillnad för hur mycket koldioxid som når atmosfären. Det visar ny forskning från Oregon State University.

Studien, som publicerades i Nature, går igenom hur jordbruksmark som används i köttindustrin drabbar skogar och annan mark som absorberar koldioxid. De kom fram till att det finns över 7 miljoner kvadratkilometer jordbruksmark världen över som har goda förutsättningar att åter bli skogar om de gavs möjlighet.

Övrig mark som används för att producera livsmedel skulle ha större förutsättningar att räcka till världens befolkning om vi alla åt en mer växtbaserad diet.

– Växtbaserade proteiner ger viktig näring och behöver bara några få procent av samma yta som behövs för att producera nötkött, griskött och mjölk, säger studiens huvudförfattare William Ripple, ekolog vid Oregon State College of Forestry.

I dagsläget går 80 procent av världens jordbruksmark åt till att producera kött och mejeriprodukter enligt forskarna. I många av världens rikaste länder skulle en minskad produktion av kött och mejeriprodukter knappt innebära någon försämring för matsäkerheten, men det skulle göra en stor skillnad för att försöka stoppa den globala uppvärmningen genom att lagra betydligt mer koldioxid när marken omvandlas och återskapas.

Samtidigt skulle även tillgången till vatten och kvaliteten på vattnet höjas, den biologiska mångfalden skulle öka och viktiga livsmiljöer för vilda djur skulle återskapas. Dessutom minskas risken för nya pandemier om det finns intakta, fungerande och bevarade livsmiljöer för vilda växter och djur, menar forskarna bakom studien.

– Vår forskning visar att med en förändring i vår diet har vi en möjlighet att ge stora områden tillbaka till naturen med relativt små förändringar i matsäkerhet, säger William Ripple.

Även Sverige påverkar
Även svensk köttproduktion och köttkonsumtion påverkar den här utvecklingen. Enbart svenska nötköttsproducenter importerade 52 miljoner kilogram soja som foder under 2018, då tillkommer de miljoner kilogram som gris- och kycklingindustrin importerar. Dessutom fortsätter svenskar äta mycket importerat kött, även om köttätandet minskar. Under 2018 åts ungefär 275 miljoner kilogram importerat kött i Sverige.

I fjol konstaterade WWF i sin Köttguiden att i stort sett allt kött och all ost som inte är godkänd av någon sorts certifiering är dålig för klimatet, den biologiska mångfalden, djurvälfärden och överanvändningen av antibiotika. Deras råd för en miljövänlig diet kan sammanfattas så här:
1. Ät mer från växtriket
2. Ät mindre men bättre kött
3. Välj certifierat eller miljömärkt
4. Släng ingen ätbar mat

Läs även:
Minskad köttkonsumtion i Sverige för andra året i rad
• Vilda djur utgör bara 4% av alla däggdjur – resten är boskap och människor
• Rapport: Ökat köttätande i världen orsakar global förödelse
• På svenska restauranger serveras framför allt importerat kött

Källor: Oregon State University, WWF och Nature

Mer att läsa