Gå till innehållet

Ännu en jordbruksfågel har utrotats i Schweiz

Rapphöna. Foto: Niclas Ahlberg

I mitten av 1900-talet fanns det cirka 10 000 rapphönor i Schweiz. Nu är arten utrotad i landet. Situationen ser mörk ut även i många andra länder i Europa. Rapphönan drabbas hårt av det allt intensivare jordbruket.

Det sista häckande paret i Schweiz noterades 2018. 2019 hittades inte ett enda. En tidigare vanlig fågel har utrotats i Schweiz, trots försök att stoppa den snabba försämringen för arten genom att skapa lämpliga livsmiljöer. Men insatserna var för små och det hade behövts både större livsmiljöer och utsläpp av fler rapphönor för att de skulle klara av att etablera en livskraftig population.

Även om satsningarna på ökad biologisk mångfald i jordbrukslandskapet inte kunde rädda rapphönan så har sånglärka, törnsångare och kornsparv gynnats av åtgärderna.

Ännu en utrotad jordbruksfågel
Rapphönan är inte den enda jordbruksarten som utrotats i Schweiz. Sedan tidigare har svartpannad törnskata, tofslärka, rödhuvad törnskata och varfågel slutat häcka i landet.

För den utpräglade jordbruksfågeln rapphönan ser det mörkt ut på flera håll i Europa. Det är en av de arter som minskar snabbast i vår världsdel. I Tyskland har populationen minskat med hela 90 procent från 1992 till 2016 och i Storbritannien är minskningen ungefär 70 procent under åren 1990-2015.

– Det finns övertygande bevis för att den kraftiga försämringen av antalet överlevande ungar är ett resultat av mindre födotillgång som i sin tur beror på ett allt intensivare jordbruk, skriver British Trust of Ornithology i en analys.

Även i Sverige har rapphönan det svårt. Populationen har minskat med ungefär 20 procent de senaste tio åren enligt ArtDatabanken. Intensivt uppodlade områden och brist på bland annat låga häckar, gärdsgårdar och besprutningsfria zoner runt odlade fält är några av de främsta hoten. I början av 2020 föreslogs utökad jakttid på rapphöna i Sverige.

Läs även:
Ny stor studie: 421 miljoner färre fåglar i Europa på 30 år
Stark nedgång för Tjeckiens jordbruksfåglar efter inträde i EU
Genomgång: Hur mår svenska jordbruksfåglar?
Mindre åkrar och fler grödor ger tydligt större biologisk mångfald
• Fler fåglar vid ekologiska lantbruk

Källor: Vogelwarte.ch och British Trust of Ornithology

Mer att läsa