Gå till innehållet

Ännu en fågelö rensas på råttor

I de södraste delarna av Atlanten, nära Antarktis, ligger Sydgeorgien. Det är en viktig ö för många fåglar och har klassats som Important Bird Areas (IBA) av BirdLife International. Förutom albatrosser, pingviner och många andra sjöfåglar rymmer öarna tre unika arter – en stjärtand, en piplärka och en skarv. Dessa arter är dock starkt hotade av en invasiv art – brunråttan.

Eftersom brunråttan saknar naturliga fiender på ön har den kunnat sprida sig snabbt och leva gott på alla de fågelägg och fågelungar som finns på ön.

Nu har dock det största utrotningsprogrammet någonsin inletts på South Georgia. 100 miljoner giftampuller har släppts ut på ön från ambulanshelikoptrar i den andra fasen av ett fyraårsprojekt. Den första fasen utrotade råttorna från en del av ön, den här gången ska mer än halva ön rensas från brunråttor. Det slutgiltiga målet är att få bort råttorna från hela ön.

– Om vi dödar 99,999 procent av råttorna har vi misslyckats, berättar professor Tony Martin från Dundees universitet. Om vi inte tar bort varenda en så hade vi kunnat strunta i att åka hit.

Förhoppningen är att projektet ska bli lika lyckat som det på Palmyraatollen som vi skrivit om förut.

Källa: BBC Nature

Mer att läsa