Gå till innehållet

Ännu en domstol fastslår: Hänsyn till tjäder krävs vid avverkning

Tjäder. Foto: Erik Hansson

Mark- och miljööverdomstolen i Växjö fastslog i september att det var rätt av Skogsstyrelsen att begränsa en avverkning i en skog som rymmer tjäderspel. Nu har ännu en dom gett Skogsstyrelsen rätt och dessutom poängteras att det är Skogsstyrelsens ansvarsområde att fatta beslut om liknande frågor.

– Det här är en dom i första instans, men nu finns tre domar gällande tjäder i Västra Götaland som går i samma riktning och som är i linje med de begränsningar som vi meddelat, säger Emil Bengtsson, distriktschef på Skogsstyrelsen i Göteborg, i ett pressmeddelande.

LÄS ÄVEN: • Naturupplevelsen: Händelserikt tjäderspel

En viktig detalj i domen är att domstolen anser att Skogsstyrelsen i samband med anmälda avverkningar har ”uttryckligt stöd för att utöva tillsyn över artskyddsfrågor i den mån de hänger ihop med avverkningar som anmälts enligt skogsvårdslagen”. Tjädern är skyddad enligt artskyddsförordningen.

– Här är domstolen tydlig med att det är Skogsstyrelsens ansvarsområde att fatta beslut om artskyddsförordningen och det är också så vi har uppfattat och tolkat lagstiftningen i våra riktlinjer, säger Tove Thomasson, naturvårdsspecialist på Skogsstyrelsen,

LÄS ÄVEN: • Skogsavverkning hotar tjädern i Slovakien – liknande situation i Sverige

Domstolen anser att markägaren kan ha rätt till ersättning om “pågående markanvändning avsevärt försvåras”, men markägaren får avverka i skogen så länge hen lämnar kvar trädgrupper och kantzoner, samt låter bli att avverka under häckningsperioden.

Domen kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen.

Källa: Skogsstyrelsen

Mer att läsa