Gå till innehållet

Ny klimatmodell visar att uppvärmningen går snabbare än beräknat

global uppvärmning klimatkris issmältning

Smältande is. Foto: Bernhard Hanakam – Imported from 500px (archived version) by the Archive Team. (detail page), CC BY-SA 3.0, Link

SMHI har använt sig av den senaste versionen av en global klimatmodell. Den visade att mängden utsläppta växthusgaser gör skillnad och att uppvärmningen sker snabbare än vad tidigare beräkningar visat.

– De nya klimatberäkningarna bekräftar bilden att mängden utsläppta växthusgaser gör skillnad. De visar också att uppvärmningen sker snabbare än vad som tidigare beräkningar visat, säger Ralf Döscher, chef för SMHIs klimatmodelleringsenhet Rossby Centre.

Modellen, som heter EC-Earth och har varit under utveckling i flera år, är inte den enda som visar att uppvärmningen sker snabbare och SMHI menar att modellerna bekräftar att det är angeläget att arbeta med utsläppsminskningar.

Målet härnäst är att resultaten från ett 30-tal klimatmodeller ska slås samman och att det sedan ska skapas regionala klimatmodeller för att exempelvis ge ett mer detaljerat underlag om hur klimatet utvecklas i Sverige.

Beräkningarna ska också ligga till grund för ny forskning och kommer bland annat ingå i FN:s klimatpanel IPCC:s nästa stora klimatrapport (AR6) som publiceras 2021-2022.

Läs även:
Permafrosten tinar 70 år tidigare än beräknat
Forskare: Kalfjällen håller på att växa igen i Skandinavien
Barriärrevsforskare: Situationen gör mig förtvivlad
Ny rapport: klimatkrisen blir allt värre
Isfritt Berings hav 30 år tidigare än beräknat

Källa: SMHI

Mer att läsa