Gå till innehållet

Annons med uppstoppade rovfåglar gav 15 000 kronor i böter

Levande jaktfalk från som inte har med artikeln att göra. Foto: Niclas Ahlberg

En man annonserade om bland annat uppstoppad jaktfalk, duvhök, kattuggla och två sparvhökar. Nu har han dömts till böter på 15 000 kronor. Läs nedan om vilka regler som gäller.

Auktionisten kom över uppstoppade rovfåglar och fick klartecken från den tidigare ägaren om att de skulle uppfylla kraven för försäljning, men när de låg uppe för försäljning hörde länsstyrelsen av sig och meddelade att det inte var tillåtet eftersom det inte gick att bevisa att rovfåglarna var tillräckligt gamla. Nu döms mannen till böter på 15 000 kronor.

Till SVT Värmland erkänner mannen att han gjort fel och att han lärt sig att vara “fruktansvärt observant innan man säljer något”.

Vad gäller?
Inom EU gäller förbud mot alla kommersiella aktiviteter med rovfåglar och ugglor. Det gäller både levande och döda fåglar, samt fågelprodukter som till exempel fjädrar, klor eller ägg. Det går dock att ansöka hos Jordbruksverket om undantag från EU:s förbud. Det är också tillåtet att handla med uppstoppade fåglar som bevisligen är bearbetade före den 3 mars 1947 och som funnits i Sverige, eller ett annat land som nu ingår i EU, sedan dess.

Det är inte helt ovanligt att folk döms till böter för detta artskyddsbrott. En kvinna som försökte sälja en uppstoppad uggla på Facebook dömdes till 9 600 kronor i dagsböter, en antikhandlare i Göteborg fick böta 10.000 kronor för att ha köpt in fyra uppstoppade fåglar och andra privatpersoner har dömts till tusentals kronor i böter för liknande lagbrott.

Det gäller också att ha koll på vilka träd som avverkas på den egna tomten. Nyligen dömdes en man i Västerås till 16 000 kronor i böter efter att ha fällt ett träd som det växte mistel i.

Fler regler
Förutom att inte sälja levande eller döda rovfåglar och fågelprodukter finns det många andra regler att känna till:
• När det inte är jakttid är vilda djur, deras boplatser och ägg fredade. Det gäller alla fåglar, fladdermöss, brunbjörn, varg, järv, lodjur och utter, men också alla ormar, ödlor och groddjur.
• Fönsterlaven, som används som juldekoration och i handeln felaktigt kallas för vitmossa, är inte fridlyst men växer mycket långsamt och får enbart plockas till “husbehov”.
• Djurungar ska lämnas ifred, även om de verkar vara övergivna.
• Det är inte tillåtet att plocka fridlysta arter som exempelvis orkidéer, mistel, mosippa och bombmurkla.
• Du får inte gräva upp plantor i naturen utan markägarens tillstånd.
• Om du hittar en död fågel får du bara behålla den för att stoppa upp den om den INTE tillhör statens vilt. Följande fåglar tillhör statens vilt och ska lämnas till polisen om de hittas döda: Fiskgjuse, bivråk, örnar, glador, falkar och kärrhökar, tornuggla, hökuggla, berguv, fjälluggla, lappuggla, slaguggla, gråspett, vitryggig hackspett, mellanspett,  skräntärna, svarttärna, fjällgås, storkar, rördrom, lunnefågel, salskrake, svarthalsad dopping, skärfläcka, kungsfiskare, blåkråka, härfågel och sommargylling.
• Däggdjur som ingår i statens vilt och därmed måste lämnas till polisen är björn, varg, järv, lo, myskoxe, fjällräv, utter och valar.

Det går utmärkt att skänka bort uppstoppade fåglar. Då bör dock ett gåvobrev skrivas där det framgår att den skänks “utan krav på motprestation, och att mottagaren inte får sälja eller använda fågeln i kommersiellt syfte. Gåvobrevet ska vara daterat och undertecknat av dig och mottagaren.”

Källor: SVT, Jordbruksverket och Naturvårdsverket

Mer att läsa