Gå till innehållet

Anledning att fira och sörja under noshörningsdagen

Spetsnoshörning. Foto: Martin Harvey WWF

Idag den 22 september är det internationella noshörningsdagen. Det finns anledning att sörja att det fortfarande dödas i snitt 1-2 noshörningar varje dag, året om. Men dagen kan också användas för att fira vissa framgångar i arbetet för att rädda världens cirka 27 000 kvarvarande noshörningar.

27 000 kan låta mycket, men det är bara en bråkdel av de 500 000 noshörningar som fanns i Afrika och Asien för 150 år sedan. Idag är tre av världens fem noshörningsarter akut hotade; spetsnoshörning, javanoshörning och sumatranoshörning. Men det finns ljuspunkter, menar Åsa Fahlman, global artexpert på WWF Sverige:

– Tack vare naturvårdsinsatser, skärpt lagefterlevnad och ökat skydd har bland annat spetsnoshörningarna ökat till mer än 5 300 individer i hela Afrika. Antalet indiska noshörningar (i Indien och Nepal) har ökat till mer än 3 700 djur, vilket är positivt. Men fortfarande dödas i snitt minst en noshörning per dag i världen, så läget är fortsatt mycket allvarligt.

För två av arterna är läget extra alarmerande. Det finns bara ungefär 75 javanoshörningar kvar i världen, men de har åtminstone fött flera ungar på sistone. Ungefär lika många sumatranoshörningar återstår och de lever i isolerade populationer som gör dem extra känsliga.

De stora hoten mot världens noshörningar är tjuvjakt och att de får allt mindre områden att leva i. För att förbättra situationen vill WWF se fler samarbeten mellan polis och andra instanser för att stoppa kriminella brottssyndikat, handeln med noshörningshorn och att minska efterfrågan på noshörningsprodukter.

Lyckad övervakning av Krugerparken

Ett område som lyckats väl i kampen mot tjuvjägare de senaste åren är den 20 000 kvadratkilometer stora Krugerparken i Sydafrika. Med pengar från bland andra Postkodslotteriet i Sverige har ett stort övervakningssystem under fem års tid hållit koll på stora delar av parken. Det upptäcker rörelser både av människor och noshörningar, dag och natt och gör det lättare för parkvakterna att få information om vad som händer i parken och stoppa tjuvjägare.

Systemet har, tillsammans med fler parkvakter, spårhundar, kamerafällor och helikoptrar kraftigt ökat antalet arresterade tjuvjägare, samt upptäckt och stört mängder av försök till att skjuta noshörningar, enligt Peace Parks Foundation, som driver projektet. Året innan projektet startades sköts det 1215 noshörningar enbart i Sydafrika. 2020 var antalet nere på 394 noshörningar.

Källor: WWF och Peace Parks Foundation

Mer att läsa