Gå till innehållet

Ändrade jakttider och fortsatt jakt på ejdrar i “fritt fall”

Ejdrar. Foto: Erik Hansson

Den 1 juli införs förändringar i jaktförordningen. Det blir bland annat förlängning av jakt på älg och rådjur och jakt på ejder får fortsatt grönt ljus, trots att fågeln är “starkt hotad” enligt Artdatabanken.

En av de mest uppmärksammade nyheterna för Sveriges jägare är att det införs vårjakt på rådjur i hela landet den 1 maj till 15 juni. Detta har väckt starka reaktioner hos jägarförbund i södra delarna av landet.

– För oss är vårbockjakten katastrof. På Öland är det riktigt tufft. Vi jägare måste gemensamt agera så att jakten i praktiken inte förstör förvaltningen av rådjuren. De stora bockarna ska användas i aveln, inte fällas under våren, säger Bill Nelson, ordförande i Jägareförbundet Kalmar län, till Svensk Jakt.

Bland övriga förändringar för jagade däggdjur märks att älgjakten i februari försvinner i södra delarna av landet medan det blir två månaders längre jakt i norr och den får i år starta redan den 1 september.

Allmän jakt på ejder trots “fritt fall”
För fåglarna sker det en hel del ändringar. Alfågel, småskrake, björktrast, sädgås och havstrut har inte längre någon så kallad allmän jakttid, vilket innebär att jakten bedrivs under en specifik tid, utan särskilt tillstånd och utan begränsning i hur många som får skjutas.

Däremot blir allmän jakt på ejder kvar. Från slutat av augusti till sista januari får den starkt hotade fågeln skjutas utan begränsning. Detta trots att Naturvårdsverket ville förbjuda jakten och trots rapporter om att ejdern befinner sig i “fritt fall”. Sedan år 2000 har det svenska beståndet minskat från 315 000 par till endast 59 000 par de senaste åren enligt inventeringen “Sveriges fåglar 2020“. På bara 20 år har alltså antalet minskat med över 80 procent.

Inga ekorrar, men tranor och sångsvanar
Det införs även skyddsjakt på trana och sångsvan “som uppträder i flock om minst fem individer, får jagas vid fält med oskördad gröda om det behövs för att förebygga skada”. Dessutom förlängs jakten på orre och tjäder med 14 dagar.

Ett förslag som fick stor uppmärksamhet tidigare var jakt på ekorre, men det kom inte med i ändringarna.

Läs även:
EU-domstolen: Ejderjakt på Åland bryter mot lagen
• Förslag om allmän jakt på ekorre och hermelin stoppat
Förslag: jakt på ekorre, hermelin, sångsvan och trana

Källor: Svensk Jakt, Birdlife Sverige och Svensk författningssamling

Mer att läsa