Gå till innehållet

Ändrad attityd räddar lejon

Massaj-folket i Tanzania håller hårt på sina traditioner och en av dessa är att jaga och döda lejon. En ung krigare som dödar ett lejon hyllas för sitt mod, men jakten har också varit ett sätt att hedra det stora djuret. Nu när antalet lejon i Afrika minskar börjar också attityderna till att döda lejon ändras, tack vare stora insatser från eldsjälar och naturorganisationer.

Lejon. Foto: Marie Mattsson

Lejon. Foto: Marie Mattsson

Massajerna livnär sig nästan uteslutande på boskapsskötsel och deras attityd till lejon och andra rovdjur som attackerar källan till deras överlevnad har därför varit problematisk. Tidigare löstes hotet från rovdjuren med jakt. Först med spjut, men på senare år även med gevär och gift.

Med hjälp av projektet Maasai Steppe Big Cats Conservation Initiative utbildas och anställs numera personer som informerar och hjälper massajerna med en alternativ lösning till jakt – levande staket.

Levande staket är en modern lösning kombinerat med gammal kunskap som numera skyddar 75 000 boskap i området från rovdjursattacker. Staketen består av trädet Commiphora africana kombinerat med vanligt stängsel och har visat sig vara ett hundraprocentigt skydd för boskapen. Dessutom har de levande staketen visat massajerna att det finns ett alternativ till jakt och därmed också börjat ändra folkets attityd till lejon.

Även om massajerna fortfarande anser det respektingivande att döda ett lejon så är det inte längre en nödvändighet för att skydda boskapen och i takt med att allt fler märker att de levande staketen fungerar ökar också intresset för denna fredligare lösning på konflikten mellan boskapsägare och rovdjur.

Källa: National Geographic

Mer att läsa