Gå till innehållet

Amurfalk – från masslakt till hyllat naturfenomen på fem år

För bara fem år sedan slaktades det hundratusentals amurfalkar i nordöstra Indien. Idag hyllas falken i området och inte en enda dödas, rapporterar Birdlife.

Amurfalkarna är rovfåglarnas långflyttare. Sändarförsedda individer har flugit från Indien till Somalia nonstop i fem dagar och tio timmar. En sträcka på 560 mil. På vägen samlas de i hundratusental, vilket kan ses i följande film från BBC.

Förr dödades det dock mellan 100 000 och 400 000 amurfalkar årligen för att bli mat i Nagaland i nordöstra Indien. Efter att slakten uppmärksammades internationellt 2013 gjordes stora insatser både från Indiens myndigheter och Bombay Natural History Society (BNHS, BirdLife i Indien) med att anlita lokalbefolkningen till att vakta naturområden och att både involvera och informera de boende om amurfalkarnas långa flyttning. Även i skolorna utbildas barnen numera om rovfåglarna och vilket unikt skådespel de kan uppleva i närheten. 

– En av anledningarna till att vi valt att utbilda är att det också stärker självuppfattningen. Vi har inte sagt åt lokalbefolkningen vad de ska göra. Vi har visat amurfalkens flytt på en karta och berättat om falken. Det har inspirerat ett starkt engagemang för utvecklingen i lokalsamhället och de har helt slutat med jakten. För detta har vi befolkningen att tacka, säger Neha Sinha, på amurfalkprojektet och BNHS.

Det är känt att falkarna årligen flyttar från Sibirien eller östra Kina till Sydafrika och att de framför allt lever på trollsländor, termiter, myror, vandringsgräshoppor och skalbaggar, men även kan ta små fåglar och grodor. Om jakten hade fortsatt skulle det ha påverkat ekosystem på vitt skilda platser längs deras långa flyttsträcka.

I dagsläget stannar upp till en miljon amurfalkar i naturreservatet i området på sin väg mot södra Afrika och nu hyllas deras existens med årliga dansfestivaler.

Amurfalken har setts i Sverige vid ett enda tillfälle, vid Kalmars flygplats 2005.

Källa: Birdlife

Mer att läsa