Gå till innehållet

Amnesty stöttar samebyn Muonios kamp mot Sveaskog

Kalhygge i Muonio sameby. Foto: © Jason White / Greenpeace

Amnesty Sverige har meddelat att de stöttar Muonio skogssamebys och Greenpeaces kamp mot Sveaskogs avverkningar på samebyns marker.

Kampen om skogarna som samebyarna behöver för rennäringen och som Sveaskog vill avverka har pågått länge, men har eskalerat det senaste året. I höstas skrev samebyar i södra Norrbotten tillsammans med Naturskyddsföreningen ett öppet brev till Sveaskog med krav på att bolaget ska respektera samernas rättigheter och sluta med sin ”utmattningstaktik” för att tvinga till godkännande av avverkning av renbetesmarker.

Muonio sameby gick också tillsammans med Greenpeace ut med ett gemensamt uttalande:
– Sveaskog har ett skamfilat rykte när det gäller samernas rättigheter, och har vid upprepade tillfälle nonchalerat samernas uttryckliga nej till avverkningar i naturskogar i Sápmi. Situationen som Sveaskog skapat i Muonio är dock ett nytt lågvattenmärke, skrev de i sitt öppna brev.

Nu har även Amnesty Sverige meddelat att de stöttar Muonios kamp för sina skogar.

– Vi stödjer kampanjen för att urfolksrättigheter är mänskliga rättigheter och för att arbetet för urfolksrättigheter går hand i hand med arbetet för klimaträttvisa. Men vi gör det också för att just urfolket samer är en av de grupper som drabbas hårt både av klimatförändringarna och av åtgärder som tas för att ställa om till fossilfritt. Amnestys roll är att bevaka så att omställningen blir verkligt rättvis, med full respekt för urfolksrättigheterna. Den kamp Muonio för är en kamp med många dimensioner. Vi backar dem helhjärtat både i skyddet av skogen och rennäringen och för att de ska få upprättelse för historiska kränkningar, säger Johanna Westeson, sakkunnig i diskriminerings- och klimatfrågor på Amnesty Sverige.

Sveaskog menar att de inte är skyldiga att ha samråd med Muonio sameby eftersom den juridiskt klassas som en koncessionssameby, vilket innebär sämre rättigheter än fjäll- och skogssamebyar. Samebyn har bekämpat klassningen i årtionden och menar att den är felaktig, även en statlig utredning har kommit fram till att Muonio bör klassas som skogssamer. Sametinget skickade i juni 2021 en begäran till regeringen om att Muonio ska återfå sin status som skogssameby, men inget beslut har fattats ännu.

Amnesty anser att Sveaskogs vägran att bevilja Muonio samma rätt till samråd som andra samebyar är oacceptabelt.

– Enligt urfolksrätten har alla medlemmar i urfolket rätt till sin kultur, sina marker och meningsfulla samråd, helt oavsett hur staten valt att kategorisera dem, skriver de i ett pressmeddelande.

Greenpeace är sedan augusti 2021 på plats i skogen i Muonio för att förhindra avverkningar av skogen. Amnesty kommer kämpa för att samebyn får behålla gammelskogarna och återfå sin rätta juridiska status och genom att ha människorättsobservation på plats i Muonio.

Källa: Amnesty

Mer att läsa