Gå till innehållet

Nordkaparen efterlyst på Amerikas östkust

Nordkapare. Foto: NOAA Photo Libraryaniml1750, Public Domain, Länk

2017 var ett mycket dåligt år för valarten nordkapare. Och hittills har inga kalvar setts längs USA:s östkust, när parningssäsongen nu avslutats.
– Nordkapare kommer försvinna om 20 år om vi inte gör något, säger marinekologen Mark Baumgartner på Woods Hole Oeanographic Institute, till National Geographic.

Nordkaparen är en valart som så här års borde ha observerats längs den amerikanska södra östkusten. Den kan som mest väga 80 ton, det vill säga lika mycket som ett gammalt svenskt tåglok.  

Nyligen avslutades deras parningssäsong. Under den här vintern har det på den amerikanska östkusten inte setts någon valhona ihop med sin kalv.

Idag återstår endast 450 individer av den krillätande arten, varav 100 stycken är honor. I fjol bekräftades bara fem nya födslar och på den amerikanska och kanadensiska östkusten upptäcktes sammanlagt 17 valar döda.

Anledningen till de låga födelsetalen är att honorna inte längre väger lika mycket som de borde för att kunna bli dräktiga, säger Regina Asmutis-Silvia, som representerar North America Whale and Dolphin Conservation Society, till National Geographic.

Med egna ögon har hon tillsammans med sina kollegor sett hur de valar som dödats fastnat i fiskeutrustning. De är även lättpåverkade av ljud från trafik.
–  Vad vi ser mycket av i dessa dödsfall är att de kan bära med sig utrustningen i flera veckor, månader eller år. Stressfaktorn varar länge. Stress förknippas även med ljud från fartyg och från havet.

Forskning har visat att 58% av alla nordkapare dödats på grund av fiskeutrustning sedan 2009. Det har ersatt den tidigare vanligare orsaken fartygskollisioner. Även Mark Baumgartner, marinekolog på Woods Hole Oeanographic Institute, pekar på fiskeutrustning som det nya hotet..Han menar att populationen av nordkapare för sju år sedan var stabil, och beskyller hummerfiskarna för att sedan dess ha ändrat sina fångstmetoder.
–  Nordkapare kommer försvinna om 20 år om vi inte gör något.

De rep som används för att binda ihop hummerburarna med de från havet synliga markeringsbojarna förstärkts, och gör det därför svårare för valar som fastnat att komma loss, menar han

Han föreslår att den nuvarande fångsttekniken ska regleras av den amerikanska staten och att den också måste moderniseras. Tillsammans med sin organisation vet han hur det ska gå till. De behöver bara de ekonomiska medlen.  

Källa: National Geographic

Mer att läsa