Gå till innehållet

Ambitiös ny plan i Australien för att stoppa artutrotningen

Inget annat land har utrotat fler däggdjur än Australien. Så sent som 2021 utannonserades ytterligare 13 djur officiellt utrotade. Anledningen är framför allt att deras livsmiljöer förstörs. Nu lanseras en ny, stor satsning på att vända utvecklingen.

Målet med den nya tioårsplanen, kallad “Threatened Species Action Plan 2022-2032“, är att förbättra situationen för 110 arter och 20 områden, samt skydda ytterligare 500 000 kvadratkilometer land och vatten till år 2027. Det motsvarar en yta större än Sverige, som är knappt 450 000 kvadratkilometer. Dessutom förs ytterligare tio hotade arter till listan över prioriterade arter, kampen mot invasiva arter växlar upp och det läggs särskild vikt vid att urfolk ska ha mer att säga till om.

Australiens miljöminister Tanya Plibersek säger till The Guardian att det är landets mest ambitiösa försök att stoppa naturkrisen i landet.
– Vår nuvarande inställning har inte fungerat. Om vi fortsätter agera som vi gjort kommer vi få samma result.

Planen fick ett generellt positivt mottagande av miljörörelsen i Australien.

– Målet som tillkännagavs av miljöminister Tanya Plibersek är ambitiöst men viktigt om framtida generationer ska kunna se djur som koalor, svärgpungsovare, jätteflygfalanger och hjälmkakadua. Att stoppa förstörelsen av livsmiljöer för vilda djur är nyckeln till att uppnå detta mål. Tyvärr har Australien ett bedrövligt resultat när det gäller att skydda våra unika arter. Australien är världsledande när det gäller artutrotning och det beror till stor del på att vi fortsätter att förstöra deras hem, säger Basha Stasak, naturvårdschef för Australian Conservation Foundation (ACF).

Men det framfördes också kritik för att planen riktar in sig på lågt hängande frukt, som är lätt att uppnå. De 110 utvalda arterna anses till exempel vara bland de enklaste att rädda av landets nästan 2 000 hotade arter. ACF påpekar också att budgeten på motsvarande drygt 1,5 miljarder svenska kronor inte är i närheten av de över tio miljarder årligen som forskare räknat ut skulle behövas för att lösa landets utrotningskris.

Läs även:
Ytterligare 13 djur officiellt utrotade i Australien
• Klimatkrisen drabbar populär papegoja –  klassas nu som hotad
Australiens hotade fåglar på albumtopplista
• Hotade näbbdjur återvänder till nationalpark efter 50 år
• Australien föreslår utegångsförbud för tamkatter
• Fågelarten som är så ensam att den glömmer sin sång
• 

Källor: Australian Conservation Foundation, ABC och The Guardian

Mer att läsa