Gå till innehållet

Allvarliga läckage av insektsgifter vid växthus

Växthus (arkivbild, har inget med artikeln att göra). Foto: Holger.EllgaardOwn work, CC BY-SA 4.0, Link

Länsstyrelsen Skåne tog prover i vattendrag nära sju växthus. I alla utom ett hittades för höga halter av insektsgifter. Bland annat hittades det bidödande medlet Imidakloprid, en av tre neonikotinoider som EU förbjöd för utomhusanvändning 2018.

– Resultaten visar att läckagen från växthusen är allvarliga. För många ämnen överskrids riktvärden till skydd för det biologiska livet i vattnet. Det finns en dubbel problembild, dels hittas höga halter nedströms växthusen, dels överskrids riktvärdena i 77 procent av proven, säger Pardis Pirzadeh, vattenhandläggare på Länsstyrelsen Skåne, i ett pressmeddelande.

LÄS ÄVEN: • Domstol stoppar dispens för förbjudet insektsmedel

Bland annat överskred den aktiva substansen imidakloprid sitt riktvärde i 27 av 35 prover. Medlet slår även mot livsviktiga pollinerare och är en av tre neonikotinoider som EU förbjöd för utomhusanvändning 2018.

– Ämnet tilläts i växthus, med antagandet att den aktiva substansen inte ska läcka. Studien visar att växthusen fortfarande inte håller tätt, trots insatser under senare år. Om det inte blir någon förändring behöver imidakloprid totalförbjudas i Sverige, precis som i Frankrike, säger Kristian Wennberg, enhetschef på Länsstyrelsen Skåne.

LÄS ÄVEN: • Frankrike först med totalförbud mot insektsgift

Att det läcker ut insektsgifter från växthus har även konstaterats i en studie 2008 och i en ny undersökning av Sveriges lantbruksuniversitet. Det har sedan 2008 vidtagit åtgärder för att minska risken för läckage, men de är uppenbarligen inte tillräckliga. Det är branschen, och ytterst ägarna till växthusen, som har ansvaret för att läckaget upphör.

Humleexperten och biologiprofessorn Dave Goulson sa i en intervju med Natursidan i fjol att det i dagsläget finns överväldigande bevis för att neonikotinoider är långt giftigare än vi trott. Det finns inga bekämpningsmedel som enbart dödar så kallade skadeinsekter. De dödar samtidigt många andra arter.

– Alla har hört talas om DDT, som nu förbjudits. De nya bekämpningsmedlen är dock långt mer giftiga för insekter än vad DDT var. Precis som DDT är neonikotinoider svåra att bryta ner, även i vatten. Nu finns dessa bekämpningsmedel på många håll i vår natur.

Källa: Länsstyrelsen

Mer att läsa