Gå till innehållet

Allt värre situation för världens sötvattensfiskar

Lax. Foto: Jarvin – Jarle Vines – Own work, CC BY 3.0, Link

Det ser inte ljust ut för världens sötvattensfiskar. Vandrande arter har minskat med 76 procent och stora arter med hela 94 procent sedan 1970. Det visar en ny rapport från WWF och flera naturvårdsorganisationer.

51 procent av världens fiskar lever i sötvatten och de får det allt svårare. En tredjedel av drygt 10 000 undersökta sötvattensfiskar är nu klassade som hotade på den globala rödlistan och 14 procent anses antingen “akut” eller “starkt” hotade. Den biologiska mångfalden i sötvatten beräknas minska dubbelt så snabbt som i våra hav eller skogar. Det visar den nya rapporten “World´s forgotten fishes” som publicerades idag.

– Ingenstans är världens natur i en mer akut kris än i våra floder, sjöar och våtmarker och den tydligaste indikatorn av skadan vi åstadkommit är den snabba förlusten av sötvattensfiskar. De är den akvatiska versionen av kanariefågeln i kolgruvan och vi måste uppmärksamma varningen, säger Stuart Orr, WWF Global Freshwater Lead.

Sämst för stora fiskar
Riktigt illa går det för de vandrande fiskarna. De har minskat med 76 procent sedan år 1970. Sämst är utveckling för stora arter på över 30 kg. Dessa har minskat med hela 94 procent sedan 1970.

I rapporten framkommer att världens sötvatten står inför en lång rad hot – förstörelse av livsmiljöer, jordbruk och industrier som förorenar och överutnyttjar vatten, överfiske, destruktiva fiskemetoder och illegalt fiske, införsel av invasiva främmande arter, negativa klimateffekter och ohållbar sandbrytning.

Hotar även människor
Det slår inte bara mot den biologiska mångfalden. Sötvattensfiskar är den viktigaste proteinkällan för 200 miljoner människor och 90 procent av fångsterna av sötvattensfiskar kommer från floder som uppvisar höga stressnivåer.

– Positivt är att vi vet vad som behöver göras för att skydda sötvattensfiskarna och deras ekosystem. Regeringarna måste hitta lösningar och prioritera vad som behöver skyddas och restaureras. Vi behöver också fler partnerskap som involverar regeringar, företag, investerare, myndigheter och civilsamhället, säger Inger Melander, fiskexpert på WWF Sverige.

Källor: WWF och Rapporten “The World’s forgotten fishes

Mer att läsa