Gå till innehållet

Allt värre läge för Finlands fåglar – var tredje art är hotad

Stjärtand. Foto: Zsombor Károlyi http://www.natursidan.se/fotografer/zsombor-karolyi/

Stjärtand – en av arterna det går dåligt för i Finland. Foto: Zsombor Károlyi 

Finlands miljöcentral har presenterat en lista över landets hotade arter. Det är väldigt dyster läsning om landets fåglar medan däggdjuren klarat sig bättre.

Det är bara fem år sedan det senast gjordes en hotbedömning av Finlands djur, men på den tiden har läget kraftigt förvärrats för landets fåglar. Totalt 87 fågelarter betecknas nu som hotade och det är en ökning med hela 28 arter sedan förra genomgången. Det betyder att 36 procent av det totala antalet fåglar som förekommer i Finland är hotade och ytterligare 23 arter är “nära hotade”.

Värst är läget för andfåglar och vadare där nästan hälften nu räknas som hotade. Det beror framför allt på övergödning och igenväxning av sjöar och våtmarker.

– Sjöfåglarnas tillbakagång visar att Finland försummat skötseln av livsmiljöerna, både i naturskyddsområdena och utanför dem. Man har redan länge kunnat förutse att läget skulle bli sämre, men inget har gjorts, säger Teemu Lehtiniemi, skydds- och forskningschef vid BirdLife Finland, i ett pressmeddelande.

Bland de stora förlorarna den senaste tiden hittas andfåglarna vigg, brunand, stjärtand och årta, medan det gått bättre för kungs- och havsörn, pilgrimsfalk och vitryggig hackspett, tack vare effektiva skyddsåtgärder.

För Finlands däggdjur går det också bättre. De senaste fem åren har bäver, björn, lodjur och flygekorre kunnat uppgraderas från “hotade” till “nära hotade” och utter och skogshare är numera “livskraftiga”.

Av landets 75 däggdjur är det nu bara sju arter som anses hotade: fjällräv, saimenvikare (underart till sälen vikare med enbart ungefär 340 återstående individer), varg, järv, fransfladdermus, trollfladdermus och iller.

Källor: Svenska YleBirdlife Finland och Svenska Yle

Mer att läsa