Gå till innehållet

Allt svårare för skogar att återhämta sig efter bränder

Skogsbrand i Kalifornien. Foto: U.S. Department of AgricultureFlickr: 20130817-FS-UNK-0004, Public Domain, Link

I ett torrare och varmare klimat med frekventare och kraftigare bränder får många skogar svårt att återhämta sig efter en brand. Det kan bli tal om kraftiga förändringar för stora skogsområden.

Den nya studien har undersökt hur skogar från gränsen till Mexiko till de boreala skogarna i Kanada påverkas av skogsbränder och klimatförändringar. De 20 involverade forskarna upptäckte att det blir allt svårare för skogarna att återhämta sig efter bränder på grund av bristande tillgång på frön från träd, varmare och torrare klimat och allt mer frekventa bränder.

– I en era av klimatförändringar och ökande skogsbränder kan vi inte räkna med att skogar kommer tillbaka som de var innan bränderna. Under normala omständigheter har skogssystem inbyggd motståndskraft mot störningar – de kan ta en smäll och komma tillbaka. Men omständigheterna är inte normala längre, säger rapportens huvudförfattare Jonathan Coop och fortsätter:
– Att se detta utvecklas under min livstid, jag vet inte om jag någonsin kunde ha föreställt mig det. Jag har sett dessa dramatiska förändringar som skett på ett ställe som jag känner till som bäst.

På flera håll i Nordamerika får bränderna långvariga konsekvenser. Bland annat kan en del barrskogar omvandlas till lövskogar som är bättre lämpade för att stå emot bränder. På andra håll arbetar markägare aktivt med att plantera träd som bättre ska stå emot klimatförändringar och bränder.

Sean Parks, ekolog och forskare hos USDA Forest Service vid Rocky Mountain Research Station säger till Colorado State University att skogsbränder kan vara bra för naturen genom att till exempel skapa gläntor och variation i skogen. Många arter är också beroende av bränder. Men det finns också exempel på när bränder kan skapa omfattande förändringar på grund av kombinationen av ett ändrat klimat och storskaliga bränder.

En metod som forskarna rekommenderar för att göra skogarna mindre känsliga för enorma bränder är att skapa kontrollerade bränder under mindre dramatiska omständigheter. Det gör skogarna mer varierade och därmed mindre känsliga. “Antingen bränder som du vill ha och kan påverka eller enorma bränder som inte går att kontrollera”, som forskarna uttrycker det.

Källor: Colorado State University och BioScience

Mer att läsa