Gå till innehållet

Allt större kris för Kaliforniens grundvatten

San Luis-reservoaren. Foto: JPxG – A freakin camera, CC BY-SA 4.0.

Torka tillsammans med storskalig bevattning har lett till att grundvattnet i Kalifornien är hotat. Läget förväntas förvärras i takt med den globala uppvärmningen och forskare oroas nu över om det kommer kunna återhämta sig.

Det är slutsatsen i en ny studie som publicerats i Water Resources Research. Forskare vid AGU har undersökt grundvattnet i Kalifornien mellan åren 2002 och 2019. Under denna period inträffade två kraftiga torrperioder som kraftigt minskade grundvattnet. Året efter att studierna avslutades drabbades USA dessutom av en “megatorka” och även i år har det varit väldigt torrt i området.

Under åren 2007-2009 minskade vattnet i området med hela 19 km3. Det kan jämföras med Vänern, som är Sveriges och EU:s största insjö med en volym på 153 km³. Torkan 2012-2016 blev ännu värre. Då försvann 28 km3 vatten och bara 19 procent av vattnet återhämtade sig. Det är mer än tio gånger mer vatten än vad Sveriges samlade industri (2 km3), hushåll (0,57 km3) och jordbruk (0,076 km3) använder på ett år.

Efter en torrperiod tar det lång tid för grundvattennivåerna att återhämta sig. Under de bästa förutsättningarna, med högre nederbörd än normalt, tar det 6-8 år innan det återgått till det normala. Men Kalifornien blir allt varmare och torrare på grund av klimatförändringar och i ett torrare klimat är det bara 20 procents chans att vattennivån återhämtar sig på 20 år. Då är det förutsatt att det inte sker ännu en torrperiod under dessa årtionden.

Viktigt område för matförsörjning

Det är inte bara klimatet som försvårar situationen. Det pumpas också upp stora mängder vatten till bevattning av grödor. Central Valley producerar en fjärdedel av USA:s mat.

– Det här är verkligen ett hot. Många är beroende av dricksvatten från brunnar och eftersom grundvattennivåerna ständigt sjunker så kommer dessa brunnar förr eller senare torka ut och då har folk inte längre vatten, säger Sarfaraz Alam, hydrolog vid Stanford och huvudförfattare till studien.

Forskarna menar att det måste införas bevattningsrestriktioner, men att det i sin tur kan leda till svårigheter för de som jobbar inom jordbruket. Utan insatser förväntas dock situationen bli betydligt värre i framtiden.

Källor: AGU och Water Resources Research

Mer att läsa