Gå till innehållet

Allt större intresse för att inrätta kommunala naturreservat

Nackareservatet i Stockholm. Foto: Erik Hansson

Enligt ett pressmeddelande från Naturvårdsverket bildar kommunerna allt fler egna naturreservat. Under 2016 tillkom nio nya reservat på sammanlagt drygt 1000 hektar.

– De kommunala naturreservaten är viktiga både för att Sverige ska nå de nationella miljökvalitetsmålen och för att människor ska ha tillgång till naturupplevelser, säger Claes Svedlindh, chef för Naturavdelningen på Naturvårdsverket.

LÄS ÄVEN: • Rekordmånga naturområden ska skyddas 2017

Sammanlagt skyddas nu 42 000 hektar natur i 387 kommunala naturreservat, men intresset varierar kraftigt mellan olika kommuner. Var femte kommun hade bara skyddat mindre än en procent av landytan enligt miljöbalken, i slutet av 2015. Göteborg skyddar exempelvis bara ett enda områden på 53 hektar.

En studie visar dock att 68 procent av kommunerna ser behov av att skydda fler tätortsnära områden. Kommuner i Stockholmstrakten toppar statistiken med sammantaget 15 500 hektar fördelat över 90 kommunala naturreservat. Störst yta skyddar Huddinge kommun söder om Stockholm. De står för nästan tolv procent av Sveriges alla kommunala reservats yta.

LÄS ÄVEN: • Rekordmånga naturreservat bildade 2016

– Vi har ända sedan det blev möjligt för kommuner att bilda naturreservat bedrivit ett strategiskt arbete med skydd av den mest värdefulla naturen för friluftsliv, biologisk mångfald och kulturmiljövård. Det är glädjande att vårt arbete gett avtryck i statistiken, säger Thomas Strid, kommunekolog i Huddinge kommun.

Kommunerna kan få upp till 50 procent i bidrag när de inrättar naturreservat från Naturvårdsverket och ytterligare bidrag från LONA (Lokala naturvårdssatsningen).

En annan kommun med stora ytor naturreservat är Sollentuna, norr om Stockholm. När Sveriges Radio 2010 intervjuade naturvårdschefen i kommunen, Rikard Dahlén, berättade han att kommunernas inställning till naturreservat har ändrats.

– I dag har ju kommunerna vänt blicken mer mot att se nyttan för människan. Vi vill bjuda in människan i naturen. Ett reservat är till för att människor ska komma ut i naturen. Det ska vara inbjudande, lätt att ta sig ut och det ska finnas bra information. Till exempel dagisgrupper eller stavgångare kan komma ut och promenera, säger han.

Källa: Naturvårdsverket

Mer att läsa