Gå till innehållet

Allt större industriellt krillfiske hotar Antarktis ekosystem

Knölval, en av många arter som lever av krill. Foto: Public Domain, Länk

Det sker ett industriellt fiske efter krill i Antarktis och det hotar hela näringskedjan i området. Enligt en ny rapport från Greenpeace sker fisket i allt större skala, allt närmare viktiga födosökningsområden för valar och pingviner och i allt fler områden som föreslagits bli skyddade för att de är så känsliga.

Krill är en av de marina ekosystemens viktigaste komponenter. Väldigt många arter är beroende av dessa små kräftdjur. Det gäller bland annat valar, fiskar, havsfåglar, pingviner, bläckfiskar och därmed också djur högre upp i näringskedjan som exempelvis leopardsälar och späckhuggare.

I en ny studie av Greenpeace visar organisationen hur fartyg från bland annat Norge, Kina, Sydkorea, Ukraina och Chile fiskar allt hårdare i området. Greenpeace upptäckte att fartygen allt mer rör sig i närheten av pingvinkolonier och i viktiga födosökningsområden för valar. Dessutom granskades hur fartygen varit involverade i att gå på grund, oljeläckage och olyckor i det känsliga naturområdet.

Det är inte bara Greenpeaces studie som menar att krillfisket hotar områdets natur. En annan ny studie publicerades nyligen som visade hur det industriella fisket i Antarktis tillsammans med klimatförändringarna kan ha en katastrofal inverkan på arter som lever av krill. Världens pingvinpopulationer kan minska med en tredjedel i slutet av århundradet på grund av förändringar i krillbestånden.

Samtidigt som krillfiskeindustrin beräknas öka med 12 procent per år de närmaste tre åren har krillpopulationerna minskat med 80 procent sedan 1970-talet, vilket till stor del beror på att livsmiljöerna för krillens mat (alger och plankton) försvinner när isen drar sig tillbaka. Men rapporten menar också att det allt intensivare krillfisket förvärrar situationen.

Nu har Greenpeace lanserat en global kampanj för att försöka få krillfiskeindustrin att bli mer hållbar och att se till att fler stora havsområden blir skyddade i Antarktis. En namninsamling har startats och den hittas här.

 

Källor: The Guardian, Greenpeaces rapport och

 

Mer att läsa