Gå till innehållet

Allt fler svenskar vill bilda fler nationalparker

Tivedens nationalpark. Foto: Erik Hansson

Enligt en ny undersökning som Naturvårdsverket låtit göra tycker allt fler svenskar att det ska bildas fler nationalparker i landet. 85 procent är intresserade av att vistas i naturen och 89 procent tycker nationalparkerna är viktiga för framtida generationer.

Undersökningen genomfördes i november-december 2017 och hade 1008 svarande. En liknande undersökning gjordes 2008 och svenskarnas intresse för att vistas i naturen ligger kvar på ungefär 85 procent och 62 procent är ute i naturen varje vecka eller oftare. Däremot svarar bara 21 procent att de är medlemmar i en frilufts- eller naturorganisation 2017. 2008 var andelen 29 procent. Det är också färre som känner till vad skyddad natur innebär.

LÄS ÄVEN: • Regeringen föreslår ny nationalpark – första sedan 2009

Det är dock betydligt fler 2017 som tycker att det borde bildas fler nationalparker, 71 procent jämfört med 55 procent för tio år sedan.

LÄS ÄVEN: • Rekordmycket pengar till skydd och åtgärder för värdefull natur 2018

Här är några av resultaten från undersökningen:
• De flesta underskattar antal nationalparker i Sverige. Vi har 29 stycken, snart 30, men i undersökningen var mediangissningen 15 nationalparker.
• De tre mest kända nationalparkerna är Sarek (överlägsen etta), Abisko (överlägsen tvåa) och Stenshuvud.
• Stenshuvud är den nationalpark som flest uppger att de besökt de senaste två åren, följt av Söderåsen, Tyresta och Tiveden.
• De hushåll som tjänar över 800 000 kronor är över lag mindre intresserade av att vistas i naturen jämfört med de som tjänar mindre.
• 94 procent instämmer (71%) eller instämmer delvis (23%) i påståendet “Det borde bildas fler nationalparker”.
• 36 procent har besökt en nationalpark senaste året. För studenter, personer utan hemmaboende barn och personer med inkomst på  inkomst på 400 000-600 000 kr/år var andelen högre.
• Yngre person söker sig till nationalparker för aktiviteter, medan äldre söker livskvalitet, stillhet och
rekreation.
• 76 procent anser att nationalparkerna ökar deras kunskap om naturen.
• Över lag anger kvinnor i högre grad än män att de får ut mycket av besök i nationalparker.
• 66 procent tycker att det var svårt att hitta efterfrågad information inför senaste besöket i en nationalpark
• Av de som inte besökt en nationalpark de senaste två åren uppger 31 procent att de inte vet var nationalparker finns.

Källa: Naturvårdsverket

Mer att läsa