Gå till innehållet

Allt fler biodlare i Sverige

Bi på väg in i bikupa. Foto: Erik Hansson

Bi på väg in i bikupa. Foto: Erik Hansson

Antalet biodlare i Sverige har ökat kraftigt de senaste åren. Det märks inte minst hos medlemsantalet i föreningen Biodlarna

Sedan 2012 har antalet nya medlemmar i Biodlarna ökat kraftigt och 2014 var det överlägset bästa på sex år när det gäller nya medlemmar. Bara under det första halvåret 2015 kom det dessutom fler nya medlemmar än under hela 2014 och i början av juni var de 11 110 medlemmar.

– Jag tror inte att det tidigare varit en sådan snabb ökning. Om man bortser från ökningen under kriget då man fick tilldelning av socker om man var biodlare, då var det många som blev medlemmar, berättar Marita Delvert, ordförande i Biodlarna.

Biodlarna har haft fler medlemmar tidigare, men antalet minskade kraftigt bland annat när varroakvalstret kom till Sverige och bisamhällen dog. Då blev det tungt att vara biodlare.

Vad beror den snabba ökningen nu på tror du?
– Jag tror det beror på olika saker. Miljömedvetandet och engagemanget har öka hos många. Man bidrar till ekosystemets hållbarhet. Fakta har presenterats om pollineringens betydelse och om hoten mot insekter i framtiden. Artiklar i tidningar och program i media har ökat inom området. Tidigare var det mest (äldre) män som var biodlare. Nu växer gruppen yngre och kvinnorna har kommit in. När jag blev biodlare för åtta år sedan var det under 20 % kvinnor, nu har antalet dubblerats. På nybörjarkurser verkar kvinnorna vara flest i antal.
Tror också att information om honungen är viktig.  En ren naturprodukt som också är ”närproducerad”. Forskningsresultat presenteras också om honungens hälsosamma egenskaper. Sammantaget ökar detta intresset, förklarar Marita Delvert.

Vad ska man tänka på om man är intresserad av att börja med biodling?
– Jag tror att det viktigaste är att ta kontakt med en biodlarförening om man vill börja med biodling. Man får då hjälp med utbildning. Det är också  lätt att ge upp efter första året om man inte har någon som är med och stöttar. Utrustningen för en nybörjare är rätt kostsam och då kan man få hjälp av föreningen att låna slunga och annat man behöver i början. Det är också viktigt att ha ”rätt bin” som passar där du befinner dig. Men de allra flesta kommer att älska sin nya hobby, livet i bikupan är spännande och tillfredsställelsen är stor när man får smaka på sin allra första honung.

Vi har nyligen recenserat en utmärkt bok för dig som är intresserad av biodling.

Mer att läsa