Gå till innehållet

Allt färre tjuvskjutna noshörningar i Sydafrika

Noshörning. Foto: Maths Nilsson

Det skjuts fortfarande över tio noshörningar per vecka i Sydafrika, men det är betydligt färre än 2018 och en halvering på fem år. Enligt WWF har ett mångårigt arbete mot tjuvjakt bidragit till trenden.

Enligt “State of the rhino“-rapporten 2019 från noshörningsorganisationen International Rhino Foundation har antalet noshörningar, av alla fem arter, minskat från 29 000 till 27 300 de senaste två åren. Det är en ny tendens efter att populationerna varit relativt stabila sedan 2013. I ett längre perspektiv är dock utvecklingen tydlig. För 100 år sedan fanns det 100 000 exemplar enbart av spetsnoshörningar.

Källa: Rhinos.org

I Sydafrika märks dock en positiv tendens. Antalet tjuvskjutna noshörningar minskar, för femte året i rad enligt landets miljödepartement. 2019 tjuvsköts det 594 noshörningar i Sydafrika, mer än tio per vecka, jämfört med 769 året innan och 1215 under toppåret 2014.

Tjuvskjutna noshörningar i Sydafrika. Källa: WWF

– Det är ett steg i rätt riktning för Sydafrikas noshörningar och ett kvitto på att hårt naturvårdsarbete lönar sig. Men situationen för noshörningarna är fortfarande allvarlig och det förebyggande arbetet för att minska tjuvjakten måste fortsätta, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

WWF är bland annat med och finansierar och arbetar med att bevaka reservat där noshörningar kan leva säkrare, forskning om noshörningar och förbättrad övervakningen genom utbildning, utrustning och fordon till parkvakter.

Satsningen verkar ha gett resultat; Under 2019 arresterades 332 personer för handel med noshörning i Sydafrika och 145 fick fällande domar. De gripna tjuvjägarna kan också ha gett resultat för Sydafrikas elefanter. 2018 sköts det 71 elefanter i landet. 2019 bara 31.

Allan Carlson, WWFs expert på Afrika och tjuvjakt, berättar att även kampen mot tjuvjakten i Kenya går allt bättre. 2019 dödades bara fyra av cirka 770 spetsnoshörningar. 
– Däremot ser vi en besvärande tjuvjakt på noshörning i Sydafrikas grannländer, som Namibia, Botswana och Zimbabwe. De behöver öka samarbetet för att ta itu med korruptionen och få till ett effektivare internationellt samarbete kring brottssyndikaten i Asien som förser marknaden med noshörningshorn, säger han.

Läs även:
Kraftig minskning av tjuvskjutna noshörningar i Sydafrika 2018
Bowling för noshörningar har samlat in över 50 miljoner kronor
• Sydafrika legaliserar handel med noshörningshorn

Källa: WWF

Mer att läsa