Gå till innehållet

Allt färre berguvar i landet

Trots att det släppts ut 1680 berguvsungar uppfödda i hägn, så fortsätter antalet vilda berguvar minska i landet och vad det beror på är ännu okänt.

Efter att miljögifterna minskat i landet och bland annat både pilgrimsfalkarna och havsörnarna återhämtat sig trodde man att även berguvarna skulle öka i antal, men det har inte skett.

Runt år 2000 fanns det drygt 600 besatta boplatser i landet, men vid riksinventering 2008-2009 verkade beståndet ha minskat till ungefär 475 och i senaste rödlistan har berguven fått en försämrad kategorisering från “nästan hotad” mellan åren 2000-2014 till “sårbar” 2015.

Exakt vad minskningen beror på är inte klarlagt. Berth-Ove Lindström, som jobbar med hotade rovfåglar, menar att det kan vara kraftledningar, transformatorer och råttgift som läggs ut på soptippar och i projekt Berguv nord tror man att det beror på miljögifter, ökade friluftsaktiviteter i markerna, avverkningar, täktverksamhet, kraftledningar, transformatorer och vägar i uvarnas marker. Artdatabanken nämner bekämpningsmedel, jakt, mänsklig störning och igenplantering som möjliga orsaker.

– Det man kan fundera över är att dom berguvar som går bäst är dom som häckar inne i städerna, säger Berth-Ove Lindström till P4 Jämtland.

Källa: Artdatabanken och P4 Jämtland

Mer att läsa