Gå till innehållet

Allt bättre vattenkvalitet på badplatser i Sverige

Pite havsbad. Foto: RefDrEget arbete, CC BY-SA 4.0, Länk

Sveriges badplatser har allt bättre vattenkvalitet. Av 441 så kallade EU-bad som kontrolleras regelbundet har 353 utmärkt kvalitet, jämfört med 333 i fjol. Enbart två bad anses ha dålig vattenkvalitet.

I Sveriges kommuners badvattenregister finns ungefär 2700 badplatser. Där finns allts från långgrunda saltstränder och klippbad till sötvattensjöar. 441 av dem är så kallade EU-bad som kräver regelbunden övervakning. Görs det kan kommunen ”kvalitetsstämpla” sina större badplatser.

Vattenkvaliteten är baserad på hälsorisker och testerna omfattar två typer av så kallade indikatorbakterier, Escherichia coli (E. coli) och Intestinala enterokocker. Eller med andra ord – bakterier som finns i människors och varmblodiga djurs avföring. När dessa bakterier hittas kan det även finnas andra typer av bakterier, virus eller parasiter som man kan bli sjuk av. De två indikatorbakterierna är i sig normalt inte farliga.

– Bakterierna i proverna indikerar att vattnet kan ha förorenats av till exempel avlopp. Bedöms ett prov vara otjänligt betyder det att någon eller båda bakterierna finns i förhöjda halter i badvattnet. I så fall ska kommunen också avråda från bad, säger Caroline Schönning på Folkhälsomyndigheten.

92 procent av baden har bra kvalitet
I den senaste undersökningen visade det sig att 92 procent av de 441 svenska EU-baden har god vattenkvalitet och att endast två svenska EU-bad har klassificerats med dålig vattenkvalitet inför årets badsäsong. Det är en klar förbättring från i fjol. 20 fler badplatser får högsta betyg.

– De allra flesta EU-bad i Sverige har god vattenkvalitet. Inför badsäsongen 2018 klassificeras badvattenkvaliteten som ”utmärkt”, ”bra” eller ”tillfredsställande” för 405 av Sveriges 441 EU-bad, vilket motsvarar cirka 92 procent, säger Ylva Engwall, utredare på enheten för vattenförvaltning på HaV.

Det är kommunerna som ansvarar för kontroll och provtagning av EU-baden. Informationen presenteras på webbsidan Badplatsen tillsammans med aktuell information om många andra, mindre bad. 

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Mer att läsa