Gå till innehållet

Ålgräs planteras ut för att rädda Skånes stränder

Ålgräs. Foto: Colin.faulkingham at engelska Wikipedia – Create by Colin Faulkingham in Summer 2007., Public Domain, Länk

Skånes stränder håller på att erodera bort. Nu ska ett nytt projekt plantera ut ålgräs i vattnet för att binda fast sediment, men ålgräsängar är även viktiga barnkammare för många fiskar och lagrar betydande mängder kol. 

Nästan fyra mil av Skånes kust har betydande erosion och ytterligare nästan tre mil har långsam erosion, enligt Sveriges geologiska undersökning. På dessa platser blir stränderna allt mindre och havslinjen kommer allt närmare bebyggelse.

LÄS ÄVEN: • Sjögräsängar avgörande för fiske – ökad hänsyn krävs

För att stoppa den här utvecklingen satsas nu 45 miljoner kronor, varav hälften kommer från EU, på att bland annat plantera ut ålgräs i närheten av Båstad, Höganäs, Helsingborg, Trelleborg och Kristianstad. Ålgräset kommer dels binda fast sediment med sina rötter, men fungerar också som vågbrytare.

Ålgräsängar, som blir allt mindre längs Sveriges kuster, är viktiga för fiskar och andra vattenlevande arter. Forskare har i Skagerrak exempelvis hittat över 40 fiskarter, 125 arter av fastsittande djur och 72 arter av fastsittande makroalger i ålgräsängarna.

LÄS ÄVEN: • Städer förstör havsbotten som skydd mot klimatförändringar

Dessutom förbättrar ålgräset vattenkvaliteten och motverkar övergödningen. Man räknar med att ålgräsängarnas minskade utbredning frigjort 6000 ton kväve som tidigare var lagrat i dem, vilket i sin tur leder till mer övergödning. Det är tre gånger så mycket kväve som årligen tillförs Skagerrak från vattendrag.

LÄS ÄVEN: • ”Havets barnkammare” har minskat med upp till 80 procent på Västkusten

Ålgräsängarna är så viktiga att över 100 internationella forskare nyligen gick ut med en uppmaning om att världens sjögräs måste skyddas för att inte riskera försörjningsmöjligheterna för hundratals miljoner människor.

Källor: Ystad Allehanda, P4 Kristianstad

Mer att läsa