Gå till innehållet

Älgen återvänder till forna livsmiljöer i Europa

Älg. Foto: Erik Hansson

Floden Oder mynnar ut i Östersjön i ett delta som blir allt vildare och en allt viktigare spridningskorridor för djur och växter. Förutom populationer av visenter, lodjur och vargar börjar nu även älgar återvända till sitt tidigare utbredningsområde.

Älgar vandrade förr i stora delar av Europa och var en nyckelart för att forma landskapet så att många andra arter gynnas, precis som exempelvis visenter.

– En allt större mängd bevis tyder på att dessa stora växtätare spelar en avgörande roll för att bestämma strukturen och funktionen i det ekosystem som de bor i, skriver forskare från Idaho State University i en studie.

Enligt en rapport från Naturvårdsverket är det också “rimligt att anta” att älgar motverkar igenväxningen, vilket är ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden i Sverige.

Börjar återvända
Under medeltiden inleddes en utbredd jakt på älgarna i Europa. De utrotades från stora delar av västra och centrala Europa. Sedan jakt på älg förbjöds i Polen 2001 har antalet älgar i landet ökat från 1 500 till 28 000 och nu börjar de röra sig västerut och många söker sig mot Oderdeltat på gränsen mellan Tyskland och Polen.

Platsen benämns som ett av Europas viktigaste spridningsområden för biologisk mångfald. Här finns våtmarker, svämskogar, gräsmarker och lövskogar. Här lever visenter, lodjur, vargar, gråsälar, atlantiska störar, bävrar, havsörnar och en liten, men växande population av älgar. Från deltat kan djuren vandra till närliggande naturområden i öst och väst – platser som tidigare ingått i deras utbredningsområden.

Älgarnas utökade utbredningsområde i Polen 2020 (höger) jämfört med 2016 (vänster). Oderdeltat ligger längst ut upp i vänster i bild. Källa: Rewilding Europe

I Oderdeltat jobbar Rewilding Oder Delta med att försöka bibehålla och återskapa den vilda naturen samtidigt som det finns ett tryck på ökad exploatering. De försöker också informera lokalbefolkningen inför den troliga, kommande expansionen av älgar i området.

Källor: Rewilding Europe och Rewilding Oder Delta

Mer att läsa