Gå till innehållet

Algblomningen är igång i Östersjön

Algblomning i Östersjön. Arkivfoto: Ronja Addams-Moring, CC BY-SA 3.0.

Allt större delar av Östersjön täcks nu av en gröngul soppa. Årets algblomning är igång och den som vill bada bör se upp. Det är också ett tecken på hur dåligt Östersjön mår.

SMHI rapporterar att cyanobakterier nu blommar i stora delar av Egentliga Östersjön och har rapporterats från Blekinge till Uppland.

– Klimatförändringarna gör att vi tyvärr förväntar oss fler och större algblomningar framöver, säger Ana Tronholm, forskare i marinbiologi vid Göteborgs universitet.

Tillsammans med sina kollegor jobbar hon med att utveckla en tjänst som ska kunna förutsäga var det uppstår algblomning. Forskarna vill i sommar få in rapporter från allmänheten via det här formuläret.

Giftig soppa

Algblomningen gör inte bara att vattnet ser mindre lockande ut att bada i. Det kan också vara farligt eftersom en del cyanobakterier producerar giftiga ämnen som kan vara skadliga för miljön och människors hälsa.

– Halterna av toxiner som produceras kan bero på flera parametrar. Det handlar bland annat om temperatur, salthalt, pH och hur tillgången till näringsämnen är i vattnet. Även vilken art det rör sig om är viktigt, säger Ana Tronholm, som även forskar på vilka toxiner cyanobakterierna i Östersjön producerar och hur miljöfaktorer reglerar produktionen.

Håll koll på fötterna

Länsstyrelsen i Stockholm rekommenderar att bad undviks om vattnet inte längre är klart och om vattnet har en blågrön, grön eller gulgrön-gulbrunaktig hinna, det är grumligt av fina, centimeterlånga trådar eller små blågröna “gryn” som liknar mycket små barr.

– En allmän regel för bad är att du ska kunna se fötterna när vattnet når upp till knäna. Var alltså aktsam när du inte ser botten på 0,5–1 meters djup och egenskaperna ovan är uppfyllda. Har du ändå badat i algbemängt vatten skölj noga av kroppen och tvätta sedan med tvål och vatten, skriver Länsstyrelsen i Stockholm.

Denna algblomning är inte alltid giftig men bad kan, enligt Länsstyrelsen, ge upphov till bland annat diarré, illamående, kräkningar, feber, muskelsmärtor, huvudvärk, ögonirritation och kliande utslag.

Symptom på förorenade Östersjön

För Östersjön är algblomningen ett symptom på att havet inte mår bra. Det är ett tecken på att övergödningen av havet är fortsatt problematisk på grund av utsläpp från våra avlopp, näring som rinner ut i havet från jordbruksmark, samt Östersjöns allt mer omfattande döda bottnar. Även att tömma båttoaletter till havs istället för i hamnar bidrar till övergödningen.

60 000 kvadratkilometer av Östersjöns botten är i dagsläget helt syrefria och därmed döda. Det är en yta som motsvarar 1,5 gånger hela Danmark. Mer än en femtedel (22 procent) av bottnarna i Egentliga Östersjön, Finska viken och Rigabukten är syrefria. Det kan jämföras med att ”bara” fem procent var syrefria mellan 1960 och 1999.

– För att öka takten i vattenmiljöarbetet behöver politiken bättre lyfta fram och stödja jordbruk som använder Östersjövänliga metoder. En av de åtgärder vi särskilt uppmuntrar till är anläggning och restaurering av våtmarker, som fångar upp näringen på vägen mot havet. De är samtidigt viktiga livsmiljöer för många arter och kan bidra till att minska klimatutsläpp och vara en resurs för bevattning, säger Jenny Jewert, expert hållbart jordbruk hos WWF.

Källor: SMHI, Göteborgs universitet, Länsstyrelsen Stockholm och WWF

Mer att läsa