Gå till innehållet

Älgar har svårt att hitta mat, Skogsstyrelsen vill öka avskjutningen kraftigt

Älg på hygge. Foto: Erik Hansson

Älgarna hör till de vilda djur som drabbas hårdast av sommarens torka och extremvärme och i vintras hade de också svårt att hitta mat. Skogsstyrelsen vill dock att det ska skjutas 10-20 procent fler älgar eftersom myndigheten anser att de ätit för mycket på träden det senaste året.

Jonas Malmsten, veterinär och viltforskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, säger till P4 Jämtland att älgarna hör till de vilda djur som drabbas hårdast av värmen och torkan i sommar. De får inte i sig tillräckligt med näring, varken åt sig själva eller sina kalvar och det kan leda till värmestress och problem med ämnesomsättningen.

LÄS ÄVEN: • Kan björkbark få tallen att åter sprida sig i Sverige?

– Jägarna som ger sig ut i höst kan märka av den varma sommaren som älgen varit med om. Det kan resultera i flera döda kalvar, eftersom de inte får i sig tillräckligt med näring, säger Jonas Malmsten, till P4 Västerbotten.

Samtidigt som torkan slår hårt mot älgstammen under sommaren så skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande att älgarna även har haft svårt att hitta föda under vintern. Den stora mängden snö har gjort att älgarna inte kommer åt markvegetationen under snötäcket. De får också problem med att röra sig fritt när snön ligger djup och blir därmed mer stationära i vissa områden och betar dessa skogar hårt. 

LÄS ÄVEN: • Varmare klimat tvingar Sveriges älgar norrut

I vissa områden i Norrland har de så kallade viltbetesskadorna (när vilda djur äter av skogen) varit rekordstora i år.

– Nästan alla områden uppvisar årsskador på mer än tio procent vilket är helt bedrövligt. Det finns inte tillräckligt många oskadade stammar kvar i ungskogen för att klara det uppsatta målet. Skadorna innebär vanligtvis inte att tallen dör men leder till minskad tillväxt i skogen, försämrad kvalitet och betydande ekonomiska förluster för skogsägaren, säger Christer Kalén, viltspecialist på Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen menar nu, enligt Västerbottens-Kuriren att avskjutningen av älg måste öka med 10-20 procent för att färre älgar ska äta av träden.

Källor: Skogsstyrelsen och Västerbottenskuriren

Mer att läsa