Gå till innehållet

Albatross mor vid 62 års ålder

Albatross från Naturhistoriska museet i Göteborg. Foto: Erik Hansson

Albatross från Naturhistoriska museet i Göteborg. Foto: Erik Hansson

1951 föddes en laysanalbatross, som långt senare skulle komma att kallas Wisdom. Hon har under sina 62 år i livet fött 35 ungar, varav fem sedan 2006 och den senaste nu i söndags. Det gör Wisdom till världens äldsta levande fågel som man känner till och därmed också till världens äldsta fågel som fått ungar.

19 av världens 21 albatrossarter hotas av utrotning. Bland annat på grund av människans fiskemetoder som lurar fåglarna att krokas fast och drunkna, men också på grund av invasiva arter som råttor och kaniner som hotar albatrossernas häckningsområden. Utrotande av råttor för att gynna övrigt djurliv har vi skrivit om förr på Natursidan.se.

Källa: Washington Post

Mer att läsa