Åland drabbat av rekordlång marin värmebölja

Ålands skärgård. Foto: Johannes Jansson/norden.org, CC BY 2.5 dk

Forskare vid Åbo Akademi har i år uppmätt två marina värmeböljor i Ålands skärgård. Den senaste pågick i 29 dygn, vilket är ett överlägset rekord och kan ge problem för de arter i Östersjön som behöver kallt vatten.

Under de 16 år som havstemperaturer mätts regelbundet vid Husö i Åland har det aldrig tidigare registrerats en värmebölja som varat så länge tidigare. Mellan den 20 juni och 18 juli höll sig temperaturen på en meters djup hela tiden på minst 22 grader och som mest över 26 grader.

Lucinda Kraufvelin, projektassistent i miljö- och marinbiologi vid Åbo Akademi, säger till Hufvudstadsbladet (HBL) att ”de här värdena är extrema”.

I snitt var temperaturen under juni-juli hela 3,5 grader över genomsnittet för perioden 2005-2021. Dessa värmeböljor och ett allt mer uppvärmt Östersjön kommer påverka alla de djur och växter som lever i havet och de kan utgöra ett hot mot de arter som behöver kallt vatten. Bland annat eftersom varmt vatten innehåller mindre syre.

– Kallvattensarter som laxfiskar och torsk får det svårare. Fisken överlag kan få det svårt om den inte kan fly till kyligare vatten. Varmt vatten är för en fisk ungefär som det vore för en människa med feber att bestiga ett högt berg, säger Tony Cederberg, amanuens vid Husö till HBL.

LÄS ÄVEN:
• Drastiskt minskade alfåglar och ejdrar i Östersjön
Ny utredning med 100 förslag ska ge bättre havsmiljö
• Allt magrare rovfiskar och sälar i Östersjön
Stor förändring av Östersjöns fiskbestånd
Rekordstor syrebrist i Östersjön – en tredjedel av botten påverkad

Källor: HBL