Akuta insatser för att rädda ett av världens mest sällsynta djur

Saola. Foto: Toon Fey, WWF

Saolan, eller vietnamantilopen, är ett av världens mest sällsynta djur. Den upptäcktes inte förrän 1992 trots att det är ett stort däggdjur och först 2013 fotograferades den senast. Nu inleds en stor satsning på att rädda arten från utrotning. 

Det är EU och naturorganisationerna Re:wild och WWF i Vietnam som samarbetar i projektet Rapid Rescue som fokuserar på snabba insatser för att avvärja hot mot den biologiska mångfalden.

Målet är först och främst att hitta saolan. Hittills har få personer ens sett arten som ibland kallas ”asiatisk enhörning” just för att den är så mytomspunnen. Den har hittills bara fångats på bild fem gånger – alla av kamerafällor som satts ut i dess livsmiljöer. Den senaste bilden togs för snart tio år sedan – 2013.

Om arten hittas ska det eventuellt skapas ett uppfödningsprogram för att öka antalet individer och så småningom släppa ut dem i naturen. Antilopen lever i ett högt beläget skogsområde i den Annamitiska bergskedjan i Vietnam där även många andra hotade arter har sina livsmiljöer, så som hjortdjuret jättemuntjak, annamitkaninen och påfågeln annamitargus. Om det är möjligt kan det även bli aktuellt att föda upp andra hotade arter från området.

Nguyen Van Tri Tin, chef för WWF Vietnams viltprogram, berättar att de kommer fokusera på att snabbt upptäcka de sista återstående saolaindividerna genom att använda lokalbefolkningens kunskap och den senaste tekniken, exempelvis miljö-DNA och intensiv användning av kamerafällor.
– Vi hoppas att dessa sökinsatser och ett framgångsrikt bevarandeuppfödningsprogram kan återställa saolan i centrala Annamite och på så sätt bevara en viktig del av Vietnams naturarv.

LÄS ÄVEN:
• Hur räddar man ett djur som nästan ingen sett?
Ett av världens mest sällsynta däggdjur fångat på bild

Källa: Re:wild