Gå till innehållet

Akuta åtgärder krävs för att rädda geparden från utrotning

Gepard. Foto: Marie Mattsson http://mariemattsson.se/

Gepard. Foto: Marie Mattsson 

I den största studien av världens snabbaste landlevande däggdjur hittills har kommit fram till att geparden är betydligt mer hotad än man tidigare trott. En lång rad hot och höga krav på livsmiljöer har lett till att arten på sina håll minskat med 85 procent på lite mer än ett årtionde.

I dagsläget återfinns det därför bara ungefär 7100 geparder i det vilda och de lever enbart på 9 procent av den yta som de tidigare hade som livsmiljö. Sämst går det för den lilla asiatiska populationen – det återstår bara 50 geparder i Iran. Nu höjs röster för att geparden ska klassas som “hotad” istället för “sårbar” på IUCN:s rödlista.

LÄS ÄVEN: • Överraskande upptäckt om geparders tillbakagång

Undersökningen från Zoological Society of London (ZSL) och Wildlife Conservation Society (WCS) konstaterar att gepardens levnadssätt gör den mer hotad än man tidigare trott. Det snabba, dagaktiva kattdjuret behöver stora ytor för att jaga och i dagsläget är 77 procent av dessa områden inte skyddade. Därmed ökar risken för att geparden ska drabbas av exploateringar och konflikter med människor. För att rädda geparden anses det nu behövas stora skyddade områden över nationsgränserna.

LÄS ÄVEN: • Därför är inaveln så hög hos geparder

I vissa naturreservat har dock geparder drabbats av att människor jagar deras byten, samt illegal handel med geparder som husdjur och gepardprodukter.

En tidigare studie fastslog att geparder nu måste leta under allt längre tid och på allt större ytor efter att hitta byten och att det är en av huvudorsakerna till att arten minskat från över 100 000 till 7100 under de senaste 100 åren.

 

Källa: The Guardian

Mer att läsa