Gå till innehållet

Akut läge för Östersjöns tumlare

Tumlare vid Kullaberg. Foto: Erik Hansson

Läget verkar vara allvarligt för tumlarna i Östersjön. Det visar den senaste forskningen och nu slår även Lettlands EU-kommissionär larm om situationen i ett brev till svenska Näringsdepartementet.

Tumlaren, som är en av de minsta tandvalarna, är svår att inventera, men enligt de undersökningar som gjorts kan den återstående populationen i Östersjön vara så liten som 500 individer. Det går något bättre för tumlarna i populationerna i Bälthavet och i Skagerrak.

Den lettiske EU-kommissionären Virginijus Sinkevičius skriver, enligt SVT Blekinge, i ett brev till Näringslivsdepartementet att tumlarnas situation i Östersjön är alarmerande. Det beror delvis på att drunknade tumlare hittas i fiskenät. När de fastnar i fisknät drunknar de på drygt fem minuter om de inte kommer upp till ytan.

– Denna fråga påverkar allt europeiskt fiske och alla europeiska hav i mer eller mindre utsträckning. Det är ett allvarligt hot mot dessa viktiga delar av vår marina biologiska mångfald och att hantera den kräver brådskande åtgärder, skriver han.

Synen på att situationen är allvarlig delar han bland annat med ArtDatabankens experter som i rödlistan 2020 kommer ha med Östersjöpopulationen av tumlare för första gången. Det antas att populationen är så liten att den riskerar att drabbas av inavelsdepression, en del av tumlarna tros vara sterila och en minskning av populationen pågår eller förväntas ske.

Julia Carlström, forskare på Naturhistoriska riksmuseet, är också av av samma uppfattning.

– Med Östersjötumlaren är det inte bra alls. Den är akut hotad, vilket betyder att det är stor risk att den kommer att dö ut om vi inte ändrar situationen, säger hon till P4 Kristianstad.

För att rädda Östersjötumlarna krävs att miljögifterna minskar, ändrade fiskemetoder så att färre tumlare fångar i fiskenäten och så måste fartygstrafiken lämna större hänsyn. Kunskapen ökar om hur undervattensbuller påverkar den lilla valen.

Källor: SVT Blekinge och P4 Kristianstad

Mer att läsa