Gå till innehållet

98 procent av lemurer nu hotade

Ringsvanslemur. Foto: Mathias AppelLemur, CC0, Link

Det går inte bra för världens lemurer. 98 procent av alla arter är hotade och nästan var tredje (31 %) är akut hotade och därmed nära utrotning.

Det finns 107 arter lemurer kvar i världen och de lever alla på Madagaskar. 103 av dem anses hotade och 33 är akut hotade enligt Internationella naturvårdsunionens (IUCN) senaste genomgång. 13 arter lemurer har graderats upp till en högre hotkategori sedan den senaste granskningen.

Det stora hotet mot lemurerna är människan. Madagaskars skogar avverkas och jakten fortsätter. Ett hot som växer mer och mer är också att lemurer allt oftare hålls som husdjur, enligt Kim Reuter som studerar hur lemurerna påverkas av husdjurshandeln.
– Nästan 40 procent av arterna som är med i den här uppdateringen är hotade av husdjurshandeln, säger hon till Global Wildlife Conservation.

En studie från 2019 visade att det troligen finns över 30 000 lemurer som husdjur enbart på Madagaskar.

Stor satsning görs
Det görs dock en stor satsning nu på att försöka vända den negativa trenden. IUCN lyckades samla in ungefär 75 miljoner kronor till sitt bevarandeprojekt IUCN Save Our Species Lemur Initiative. För att rädda lemurerna satsas det på ekoturism, att engagera lokalbefolkningen och på utbildning och informationskampanjer.

Den senaste uppdateringen av IUCNs rödlista gick igenom över 4 200 arter och listan innehåller nu sammanlagt 120 372 arter. Av dessa är över 32 000 utrotningshotade. En specifik genomgång av Afrikas primater avslöjade att 53 procent av dem (54 av 103) är utrotningshotade. Precis som för lemurerna är skogsavverkning och jakt de största hoten.

– Den här listuppdateringen visar den verkliga omfattningen av hot som primater i Afrika står inför. Den visar också att Homo sapiens drastiskt måste ändra sitt förhållande till andra primater och till naturen som helhet. I kärnan av denna kris finns ett stort behov av alternativa, hållbara försörjningar som kan ersätta det nuvarande beroendet av avskogning och ohållbar användning av vilda djur. Resultaten visar verkligen på det akuta behovet av ett ambitiöst ramverk för biologisk mångfald efter 2020 som skapar effektiva bevarandeåtgärder, säger Grethel Aguilar, IUCNs tillförordnade generaldirektör.

Källa: IUCN

Mer att läsa