Gå till innehållet

98% av svenskar anser att det är viktigt att skydda natur

Naturskog. Foto: Erik Hansson

Allt fler svenskar anser att det är viktigt att skydda natur. 2017 var andelen 94 procent som instämde helt eller delvis i att det är viktigt att skydda natur. I år har siffran ökat till 98 procent.

Naturvårdsverket har utfört undersökningen i fyra år och resultatet visar än en gång på att svenskar tycker att det är viktigt att skydda naturen. Varenda år har över 90 procent ansett att det är viktigt eller åtminstone delvis viktigt. I år är andelen högre än någonsin.

LÄS ÄVEN: • Myndigheter överens om vikten av stadsnära skogar

96 procent håller med om att “skyddad natur är viktig för att bevara växter, djur och övrig biologisk mångfald” och att “skyddad natur är viktig för möjligheten att bevara rika naturmiljöer för framtida generationer”. Dessutom anser 75 procent att vi borde skydda mer natur.

– Det är glädjande att se det fortsatt starka stödet. Att skydda naturen bidrar till att värdefulla skogar och vatten, fjäll och myrar, ängar och hagar och alla dess arter inte hotas eller förstörs, varken nu eller i framtiden, säger Maano Aunapuu, chef för Områdesskyddsenheten på Naturvårdsverket.

Läs även: • Sveriges invånare får allt närmare till skyddad natur

Närheten till gröna miljöer har enligt Folkhälsomyndigheten stor betydelse för att hantera vardagens stress och kan dessutom hjälpa människor med stressymptom. Finska Skogsforskningsinstitutet Metla har också visat att skogsvistelse har en ”förvånansvärd inverkan på vårt välbefinnande”. Städer bör därför planeras så att folk har max 300 meter till naturen, anser Folkhälsomyndigheten.

Läs även: • Undersökning: Barn vill vara ute i naturen mer

– Genom att skydda natur säkerställer vi att dessa naturområden även bevaras för friluftsliv. Dessutom görs många skyddade områden tillgängliga genom leder, skyltning, och information. Detta ger möjlighet till naturupplevelser för alla, säger Maano Aunapuu.

Källa: Pressmeddelande och Rapporten “Skyddad natur

Mer att läsa