Gå till innehållet

90% färre monarkfjärilar – nu ska träd flyttas i anpassning till klimatförändringar

Monarkfjäril, hona. Foto: Kenneth Dwain Harrelson, CC BY-SA 3.0, Link

Sedan mitten av 90-talet har monarkfjärilen minskat med 90 procent i USA, från en miljard och vanlig i hela landet till ungefär 35 miljoner exemplar. I Kalifornien är arten snart utrotad och i Mexiko förbereds för en udda åtgärd – träd som fjärilarna övervintrar i ska flyttas.

I Kalifornien har monarkfjärilarna minskat med 86 procent på ett enda år – från slutet av 2017 till slutet av 2018. Jämfört med på 1980-talet då det fanns 4,5 miljoner monarkfjärilar i delstaten beräknas det nu bara finnas kvar 0,5 procent av populationen. Inom 20 år räknar forskare med att arten är borta från Kalifornien, som är övervintringsplatsen för den östliga delen av monarkpopulationen.

Den kraftiga minskningen sker trots att arten fått stor uppmärksamhet i media och att det gjorts en hel del försök att rädda dem. Men enligt insektsföreningen Xerces Society skulle det behöva skyddas betydligt fler av fjärilarnas livsmiljöer i Kalifornien och andra delstater i väst.

LÄS ÄVEN: • Nya tecken på en massiv utrotning av småkryp

Fjärilar i öst och väst
Monarkfjärilarna är uppdelade i en västlig population som flyttar söderut längs USAs västkust och övervintrar i Kalifornien. Den östliga delen flyttar från norra och centrala USA till Mexiko varje höst och även denna population har drabbats hårt.

I Mexiko förbereds nu en annorlunda åtgärd för att rädda fjärilen. I en varmare värld beräknas deras llivsmiljlöer i Mexiko minska med nästan 70 procent till år 2035. Forskare vill därför flytta hundratals barrträd 400 meter upp för ett berg där temperaturen är något svalare, för att hjälpa träden att hantera klimatförändringarna. Försöks har redan gjorts på andra håll och resultaten ska snart publiceras i en vetenskaplig tidskrift.

LÄS ÄVEN: • Mångmiljonsatsning för att rädda hotade monarken

Stigande temperaturer är, förutom förlorade livsmiljöer, nämligen en av huvudorsakerna till att fjärilarna minskat kraftigt i antal. Extrema väder slår hårt mot fjärilarna i Mexiko. 2016 dog ungefär en tredjedel av populationen när kraftiga stormar skadade tusentals barrträd i centrala Mexikos bergskedja. Detta beror enligt forskarna bakom studien bland annat på att träden försvagats av de förändrade klimatet.

Andra forskare som Scientific America pratat med anser dock att träden bör låtas hantera klimatförändringarna på egen hand.

I juni förväntas USA besluta om den västliga och östliga populationerna av monarkfjärilar ska skyddas under den så kallade Endangered Species Act (lagen om hotade arter).

Källor: Scientific America och CNN

Mer att läsa