Gå till innehållet

9 av 10 i Sydostasien vill stänga marknader med vilda djur

Illegal djurmarknad i Myanmar. Foto: Dan BennettFlickr: DSC_4992, CC BY 2.0, Link

Enligt en opinionsundersökning som WWF låtit göra vill 93 procent av invånarna i fyra länder i Sydostasien och Hong Kong att illegala eller oreglerade marknader med vilda djur ska stängas.

Även om det inte är klarlagt vilket djur som covid-19 härstammar från så anses det väldigt troligt att viruset, precis som epidemierna sars, mers och ebola kan spåras till djur. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) härrör 61 procent av alla infektionssjukdomar från djur.

Enligt en ny studie är dessutom risken för att virus sprids från djur till människor störst när vi förstör de vilda djurens livsmiljöer, samt när vi vistas nära inlåsta, stressade djur.

– Exploatering av vilda djur via jakt och handel med vilda djur kan ha ökat risken för virus att spridas till människor på grund av den nära kontakten mellan vilda djur och människor som ägnar sig åt dessa aktiviteter, skriver forskarna i rapporten.

9 av 10 vill stoppa marknaderna, 8 av 100 fortsätter handla
I en ny opinionsundersökning som utförts på uppdrag av WWF International intervjuades 5 000 personer i Hong Kong, Japan, Myanmar, Thailand och Vietnam strax innan covid-19 klassades som en pandemi. 93 procent av de tillfrågade skulle stötta beslut från regeringar att stänga illegala och oreglerade djurmarknader. 82 procent oroas mycket eller extremt mycket över corona-utbrottet och 79 procent tror att en stängning kan hindra framtida sjukdomsutbrott.

– Det är positivt att en klar majoritet av de intervjuade vill stänga marknaderna med vilda djur. Vi uppmanar regeringarna att lyssna på dem, både för att minska hälsorisker och överexploateringen av vilda arter, säger Louise Carlsson, naturvårdsexpert på WWF i Sverige.

Samtidigt visade undersökningen att 9 procent antingen själva köpt eller känner någon som köpt produkter av vilda djur för matkonsumtion det senaste året och 8 procent kan fortfarande tänka sig det även i framtiden.

– I praktiken handlar det om väldigt många människor som fortfarande är beredda att köpa produkter av vilda djur. Det behövs krafttag, lagarna måste efterlevas och efterfrågan minska, säger Louise Carlsson.

I slutet av februari införde den kinesiska regeringen ett omfattande förbud mot jakt, transporter och konsumtion av vilda djur och Vietnam diskuterar ett liknande direktiv.

Källa: WWF

Mer att läsa