Gå till innehållet

800 chilenare kräver Boliden på skadestånd efter miljöskandal

Gruvdrift i Aitiks koppargruva som ägs av Boliden. Avfallet som innehåller arsenik, bly och kvicksilver skeppas till andra länder där människor och miljö blir förgiftade. Foto: TZorn. Licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons 

Nästan 800 människor från hamnstaden Arica i Chile har stämt gruvbolaget Boliden på skadestånd. Människor har blivit sjuka efter att Boliden har dumpat giftigt avfall från Rönnskärsverken där. Boliden tillbakavisar samtliga krav på skadestånd. Den 17 oktober inleds rättegången i Skellefteå tingsrätt. Det rapporterar SVT Västerbotten.

På 80-talet gör Boliden sig av med 20 000 ton avfall från Rönnskärsverken. Avfallet innehåller stora mängder arsenik och bly och skickas på fartyg till hamnstaden Arica i Chile. Där har det chilenska bolaget Promel anlitats för att ta hand om avfallet. Meningen är att de ska utvinna mineraler ur slammet. Men det sker aldrig, istället går företaget i konkurs och avfallet lämnas på marken. Dumpplatsen blir en lekplats för barn och i närheten byggs bostäder. Folk blir sjuka, bland annat i cancer. En tvist uppstår mellan Boliden och de boende i Arica där de drabbade kräver skadestånd. September 2009 evakuerade Chiles regering 7 000 invånare från området.

Nu, 2017 ska tvisten upp i rätten, bland annat är det osäkert om svensk eller chilensk lag ska gälla, eller om brottet ska preskriberas. Ingen vill ta ansvaret.

Maritza Calderon Cortez är en av de drabbade. Hon har kraftigt förhöjda halter av arsenik i sin urin, vilket också de övriga 795 personerna har. 2013 stämde de Boliden på ett skadestånd på 120 000 svenska kronor till var och en. Det finns sjukjournaler för 796 skadelidande personer och tre av dem ska höras i rätten. Merparten av de som stämmer Boliden är barn eftersom de har drabbats hårdast.

I fyra år har ärendet förberetts med det är fortfarande oklart efter vilken lag som Skellefteå tingsrätt ska döma efter. Lars Lindblad, en av de tre domarna under rättegången säger till SVT Västerbotten:

– Parterna är medvetna om att de måste argumentera efter två linjer – både chilensk rätt och svensk rätt. Preskriptionstid och ansvar, allt ska prövas i ett sammanhang för att se om Boliden ska betala skadestånd.

Cancer, värk i leder och skelett, kronisk hosta och andningsvårigheter är vanligt bland de som har förgiftats. Göran Starkebo som är advokat för byborna säger till SVT Västerbotten.

– Vi har kunnat utesluta alla andra källor till arsenikförgiftning. Det är Bolidens avfall som har dumpats i Chile och som är orsaken till det här. Ett företag som idag vill vara trovärdigt och som jobbar för hållbarhet borde också vara intresserad av att rensa upp sin gamla smutsiga historia.

Förre miljöchefen vid Boliden Rönnskärsverken Rolf Svedberg skrev i DN 2009 att det enda rätta är om att Boliden och svenska staten bistår de drabbade. Det är det enda mänskligt och moraliskt rätta, menade han.

Källa: SVT Västerbotten

Mer att läsa