Gå till innehållet

8 djurfakta som avslöjats med värmekamera

Med hjälp av värmekameror har forskare lyckats tydliggöra och visa funktioner som tidigare var okända i djurriket.

1. Pandors dräktighet
Det kan vara väldigt svårt att veta om en panda är dräktig, men med hjälp av värmekameror kan man till och med upptäcka om en panda förbereder sin kropp.

Knubbsäl. Foto: Peder Winding

Knubbsäl, som möjligen ägnar sig åt att ömsa skinn? Foto: Peder Winding

2. Sjuka djur
Koncentrationer av värme i vissa kroppsdelar hos djur har kunnat användas för att uppäcka inflammationer och sjukdomar som till exempel rabies hos tvättbjörnar och fladdermöss.

3. Kalla pingvin-kappor
Forskare har kommit fram till att pingviners fjäderdräkt har en yttertemperatur som är 4-6 grader kallare än luften runt omkring och skyddar på så sätt pingvinens skinn mot de låga temperaturerna.

4. Elefanter kyler ned sig via öron och snabel
Elefanter brukar kyla ned sig över natten för att bättre klara av värmen under dagen. Med hjälp av värmekameror har forskare kommit fram till att värmen effektivast lämnar deras kroppar via öronen eller snabeln.

5. Bin som skapar värmebollar i försvar
Östasiatiska honungsbin försvarar sig mot angrepp från den asiatiska jättebålgetingen genom att svärma runt inkräktaren och därmed skapa en temperatur på ungefär 46 grader runt bålgetingen, vilket både kokar och kväver fienden.

6. Valar hittas med andedräkten
Gråvalar som passerar Kalifornien följs med hjälp av värmekameror som upptäcker valarnas varma andedräkt när de hämtar andan. På så sätt är det även möjligt att följa dem under natten.

7. Fingerdjurets märkliga värmefinger
Det nattaktiva fingerdjuret använder sitt extra långa finger för att hitta föda i träd. När fingret inte används är det kallt, men när de många nerverna i fingret används för att söka föda ökar temperaturen med hela 6 grader.

8. Sälar blir varmare för att ömsa skinn
Med hjälp av värmekameror kunde forskare utanför Skottlands kust se att sälars skinn blir varmare när de ömsar skinn. Den högre temperaturen hjälper dem att snabbare tappa och åter producera sitt hår. Under den här tiden håller de sig helst ovanför vattnet för att inte kylas ner i onödan.

Källa: BBC

Mer att läsa