Gå till innehållet

70 kvinnor i Indien räddar utrotningshotad stork

Större adjutantstork. Foto: Raju Kasambe, CC BY-SA 4.0. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46183874

Större adjutantstork. Foto: Raju Kasambe, CC BY-SA 4.0.

Det återstår bara runt 1000 större adjutantstorkar i världen och antalet såg ut att fortsätta minska. Sedan engagerade sig 70 kvinnor i en by i nordöstra Indien och nu har de hotade fåglarna fått både ett viktigt skyddat område och beskydd från människorna i byn.

Större adjutantstorkens låga antal i världen beror på skövlingen av de stora kraftiga träd som de behöver för att häcka, samt exploateringen av våtmarker. I området kring byarna Dadara, Pasariya och Singimari finns en våtmark rik på föda och stora höga träd. Tack vare 70 kvinnor i området är det nu den större adjutantstorkens viktigaste häckningsplatsen i världen, enligt biologen Purnima Devi Barman, som studerat arten. Av världens ungefär 1000 större adjutantstorkar lever över hälften, ungefär 550 individer, i området.

Kvinnorna som bestämt sig för att rädda fågeln kallar sig “Hargilla Army” (Hargilla betyder “bensväljare” på sanskrit) och har belönats med en utmärkelse från FN för sitt arbete.

Fåglarna var tidigare inte speciellt väl ansedda på grund av sin illaluktande spillning, ocharmiga läten och vana att sprida sopor omkring sig eftersom det blivit en viktig födokälla för storkarna. Biologen Purnima Devi Barman inledde sitt arbete med att ha möten med kvinnor i byarna för att berätta om att större adjutantstorken spelar en viktig roll i att ta hand om döda djur och därmed minska smittospridningen, hur viktiga de är för ekosystemen i våtmarkerna och att storkarna har en viktig del i hinduistisk mytologi.

– Vi insåg att fågeln som lever nära oss inte är så alldaglig. Den är helig och med bara några hundra kvar i världen är vi lyckligt lottade att äga träden där de häckar, säger Nilima Das, medlem i Hargilla Army.
Kvinnornas engagemang har även spritt sig och fått stöd av lokala myndigheter, polisen och lokala ideella föreningar. Numera är storkarna en viktig del av byarnas kultur. Skolbarnen får lära sig om fåglarnas betydelse och det skapas även hantverk med storkmotiv i området.

Källa: National Geographic

Mer att läsa