Gå till innehållet

70 år efter utrotningen – jaguarer åter i Argentinsk våtmark

För 70 år sedan utrotades jaguarerna i våtmarken Iberá i Argentina på grund av jakt och människans förstörelse av deras livsmiljöer. Nu finns återigen dessa viktiga topprovdjur i våtmarken – tack vare ett bevarandeprojekt.

Det är en hona med hennes två ungar som nu släppts ut i naturreservatet Esteros del Iberá i nordöstra Argentina för att etablera en ny population av jaguarer. Inom ett år ska ytterligare sex jaguarer släppas ut. Det 13 000 kvadratkilometer stora området borde enligt bevarandebiologer kunna rymma 100 individer. Jaguarerna kommer stabilisera ekosystemet i våtmarken genom att kontrollera populationer av bytesdjur och mindre rovdjur som rävar och pumor.

De tre jaguarerna är en del av en större plan för att göra våtmarken vildare igen och de senaste 14 åren har bland annat jättemyrslok, pampashjort, en släkting till vildsvinet och grönvingad ara återintroducerats till parken.

För jaguarerna innebär det också en ökad chans att säkra artens fortlevnad. Förr fanns jaguarer från södra USA i norr till Patagonien i södra Argentina. Nu har de försvunnit från 40 procent av sina tidigare livsmiljöer på grund av människans exploatering och jakt. I Argentina är situationen ännu värre. På 150 år har jaguarer förlorat över 95 procent av sina livsmiljöer och det beräknas nu bara finnas 200-300 jaguarer kvar i landet.

Läs även:
Allt fler jaguarer skjuts – klorna har samma värde som kokain
Ny enorm nationalpark i Peru – viktigt skydd för jaguarer

Källa: Mongabay

Mer att läsa