Gå till innehållet

68 finska forskare sågar idén om att öka skogsbruk för att gynna bioekonomi

Timmer från en avverkning. Foto: By, CC0

68 etablerade finska forskare, varav 22 professorer, publicerade nyligen en debattartikel där de protesterar mot den finländska strategin för bioekonomi. De menar att regeringens satsning på att öka skogsavverkningen för att gynna bioekonomin inte kommer gynna klimatet och dessutom kommer drabba den biologiska mångfalden hårt.

Forskarna menar att regeringens politik med intensivt skogsbruk inte bygger på aktuella vetenskapliga rön om skog och klimat. När träbaserat bränsle eldas medför det ökade koldioxidutsläpp.

– Uppfattningen om att träbaserat bränsle och träbaserad produktion är klimatvänliga är baserat på idén att förbränningen av trä skulle vara koldioxid-neutralt. Den ignorerar också ändringarna som skogsavverkningen orsakar i skogens kollagring. En ökad skogsavverkning kommer minska kollagringen i skogen jämfört med en situation med mindre avverkning, skriver forskarna. 

LÄS ÄVEN: • Sveriges naturorganisationer på offensiv mot skogsbruket och skogspolitiken

De menar att det inte är tillräcklig klimatnytta att byta ut fossil energi med trädprodukter. För att effektivisera klimateffekterna måste träden som avverkas användas till produkter med långt liv och ersätta produkter som inte är förnybara.

Det nuvarande finska skogsbruket kommer också drabba hotade skogslevande arter och den biologiska mångfalden hårt, menar forskarna.

LÄS ÄVEN: • Tusentals nyckelbiotoper avverkas varje år – nya incitament behövs

– Vi beräknar att över de kommande 50 åren kommer den biologiska mångfalden i finska skogar att minska och minst 74, och möjligen 243 av de hotade arterna kommer att utrotas. Därför är inte det nuvarande skogsbruket hållbart och det är troligt att den ökade takten i skogsbruket kommer öka antalet hotade arter, skriver forskarna i sitt öppna brev.

Med forskarbrevet hoppas de nu att det ska uppstå en diskussion i Finland, Sverige och övriga EU och att skogsbrukets metoder ses över.

Källa: Forskarnas öppna brev

Mer att läsa