Gå till innehållet

60 procent av alla arter har försvunnit från västkusten på 80 år

Ekot rapporterar om en ny inventering, gjord av Svenska artprojektet, Göteborgs universitet och Naturhistoriska museet, som visar en tragisk utveckling för det marina livet på västkusten. Jämfört med data från 1930-talet har 60 procent av arterna försvunnit och 75 procent har minskat i antal.

På 1930-talet gjordes en omfattande kartläggning av västkusten. 40 000 prover samlades in av dåvarande museichefen på Göteborgs Naturhistoriska museum, Leonard Axel Jägerskiöld. Eftersom dessa prover fortfarande finns bevarade på museet kunde nya prover samlas in på liknande sätt och därmed jämföra hur västkustens marina liv förändrats på samma platser. Resultaten har publicerats i tidskriften Marine Biodiversity.

LÄS ÄVEN: • Två av tre rovfiskar borta sedan 1900-talet

– Det är dramatiskt stor skillnad mellan de här två nedslagen. 75 procent av alla de här arterna har fått en försämrad abundans, det finns färre individer per prov. Sen är det så mycket som 60 procent som man inte hittar i den nya inventeringen, säger marinbiologen Matz Berggren till Ekot.

Exakt vad minskningen beror på är inte klarlagt eftersom det inte gjorts några liknande studier sedan 1930-talet, men Matz Berggren menar att det inte råder några tvivel om att det är människan som stått för den negativa påverkan på havsmiljön med mer motoriserad trafik, högre båtar, mer fiske och mer industri.

Källa: Ekot

 

Mer att läsa