Gå till innehållet

60 miljoner till minkfarmer i vårändringsbudgeten

Delar av regeringens vårändringsbudget får beröm av naturorganisationerna, men framför allt är de kritiska till att så lite satsas på grön omställning. WWF tycker bönderna får för lite pengar, Naturskyddsföreningen anser att det är för mycket tomma ord och Greenpeace tycker inte att budgetsatsningarna matchar det planetära nödläget.

– Vi välkomnar och delar regeringens uttalade ambition att klimatomställningen och arbetet för biologisk mångfald ska prioriteras i återhämtningen efter coronapandemin, men det saknas fortfarande ett helhetsgrepp och reella satsningar i budgeten, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Föreningen är kritiska till att inte det ställs krav på att företag som tar del av stöd- och stimulansåtgärder fasar ut sina investeringar i fossila verksamheter och i verksamheter som bidrar till naturkrisen.

Bland de positiva aspekterna som de svenska naturorganisationerna lyfter är satsningarna på skydd av fjällnära skog, solceller och överflyttning från väg till järnväg.

WWF uppskattar satsning på sol och kollektivtrafik
Ola Hansén, senior klimatexpert på WWF, är särskilt positiv till att regeringen satsar på kollektivtrafiken och att det skjuts till pengar till solceller.
– Vi tycker det är bra att regeringen nu ändrat sig och skjuter till medel så att de som installerat solceller, men inte fått något stöd, ändå får en kompensation. Samtidigt tycker vi att det är bra att regeringen gjort om och förenklat stödet till privatpersoner genom att införa ett energi-ROT som omfattar installation av solceller, laddstolpar och batterier för lagring av egenproducerad el. Vi skulle dock helst se att stödet breddas till att omfatta större investeringar i energieffektivisering i hemmet, fortsätter Ola Hansén.

Regeringen får dock hård kritik när det gäller jordbruket.
– Sverige hade möjlighet att skjuta till 1,4 miljarder kronor till det svenska lantbruket efter tillskott från EU:s coronafond. Trots det väljer man att bara satsa 417 miljoner extra på det svenska lantbruket i vårändringsbudgeten för 2021. Vi tycker att det är en felprioritering och att man i stället borde använt hela summan från EU för att exempelvis öka det svenska naturbetet, restaurera våtmarker och för att göra nödvändiga investeringar för miljö och klimat, säger Jenny Jewert, jordbruksexpert på Världsnaturfonden WWF.

Även pengarna till skydd av skog anses vara för litet.
– WWF tycker att det är olyckligt med ökningen av avverkningsanmälningar och hoten mot den skyddsvärda fjällnära skogen som uppstått på grund av juridisk dom. Därför är det nödvändigt att öka anslaget av det formella skyddet i denna region. Men detta löser inte underskottet i anslag och behov av skydd och naturvårdande skötsel i övriga landet, säger Emelie Nilsson, sakkunnig naturvårdspolicy WWF.

Greenpeace är hårdare i sin kritik
– Vårens budgetsatsningar matchar inte det planetära nödläge vi befinner oss i. Klimatpolitiska rådet konstaterade nyligen att bara 10% av krisstöden använts för åtgärder riktade mot att uppnå klimatmålen. Trots krisinsikt i ord använder regeringen pengarna till att bevara de industrier och strukturer som skapat klimatkris och artutrotning istället för att genomföra den nödvändiga omställningen, säger Greenpeace sverigechef, Isadora Wronski.

Greenpeace är inte imponerade av att det regeringen beskriver som “en kraftfull grön återstart” begränsar sig till mindre än en promille av BNP.

– Vi kan inte tro att vi adresserar de allvarliga samhällsrisker vi står inför genom att göra småjusteringar inom ett ohållbart system. Vi måste se om ekonomin i grunden, det som skapade välfärd under 1990-talet är inte det som skapar välfärd idag och imorgon. Ännu en budget missar forskarnas skarpa varningar och regeringen håller på med kreativ bokföring kring utsläppen istället för att satsa på en genomgripande samhälssomställning till ett cirkulärt hållbart samhälle inom planetära och sociala gränser, säger Isadora Wronski.

Miljonregn över minkpälsindustrin
En specifik post i regeringens vårbudget är ganska anmärkningsvärd. Minkpälsindustrin får hela 60 miljoner kronor i bidrag på grund av utbrotten av covid-19 på svenska minkfarmer.

Källor: Vårändringsbudgeten, Greenpeace, Naturskyddsföreningen och WWF

Mer att läsa