Gå till innehållet

56 naturturismföretag: Sluta avverka skogar med höga naturvärden

Fsc

Tallnaturskog i Ore skogsrike i Dalarna, en av Skandinaviens sydligaste skogslandskap som delvis avverkats nyligen. Foto: Sebastian Kirppu

– Skydda alla skogar med höga naturvärden! Det kräver 56 rese-, ekoturism- och guideföretag från både Sverige och utlandet. I ett öppet brev skriver de till de miljömärkta skogsbolagen Stora Enso, Sveaskog och SCA. Turistföretagen är oroade över att ett flertal skogar med höga naturvärden är planerade för avverkning.

– Vild och vacker natur lockar turister till Sverige. Vi som driver turistföretag skapar fantastiska naturupplevelser och många av dessa upplevelser är verkligen beroende av oförstörd natur. Många vill vandra genom en rik gammelskog och efterfrågan ökar, därför är det inte acceptabelt att skogar med höga naturvärden avverkas, säger Ulrika Krynitz från ekoturistföretaget Urnatur Hb, ett av de företag som har skrivit under uppropet.

Vår avdelning om naturturism i Sverige.

I ett pressmeddelande understryker hon att skogar med höga naturvärden är oerhört viktiga för den svenska turistindustrin. Det är många globala resenärer som besöker Sverige specifikt för att upptäcka våra skogar och naturen här.

I det öppna brevet från turistföretagen till skogsbolagen står det:

– Det är oacceptabelt att skogar med höga naturvärden avverkas. Skogar som är livsavgörande för Sveriges turistindustri och som utgör en unik del av den sista vildmarken i Europa. Ni är FSC-certifierade bolag och påstår att ni har hög miljöstandard. Men det är tydligt att era skogsbruksmetoder förstör den biologiska mångfalden och den naturliga skogsmiljön. Det gör det också svårare och svårare att hitta skogar värda att vandra i för besökare.

Sveaskogs skövling av tallnaturskog, Brännvinsberget i Ore Skogsrike. Foto Sebastian Kirppu

Ett exempel som tas upp är Skandinaviens sydligaste vildmark, Ore Skogsrike i Dalarna. Där har hundratals hektar biologiskt värdefull skog avverkats av FSC-certifierade Sveaskog. Ett annat exempel är det FSC-certifierade skogsbolaget SCA som har avverkat över 23 000 hektar inom värdetrakter (landskap med särskilt höga ekologiska värden) mellan 2012-2017. Ytterligare 22 000 hektar hotas fortfarande av avverkning. Greenpeace driver för nuvarande en kampanj om det. Stora Enso har tänkt avverka vid Sjön Messlingen i en fjällnära gammelskog som är del av ett skogslandskap med vandringsleder.

LÄS ÄVEN: • Internationella företag säger ifrån om Sveriges skogsbruk

Antonis Petropoulos, redaktör, ECOCLUB.com – International Ecotourism Club, sager:

– Dessa påståenden om avverkningar i skogar med höga naturvärden måste tas på allvar. De bör noggrant utredas av lokala och internationella myndigheter.

Han säger bland annat att trovärdigheten vad gäller den globala miljömärkningen FSC urholkas, samtidigt som konsumenter uppmanas att välja just sådana produkter.

– Ekoturismsektorn bidrar till kvalitetsjobb i glesbygdsområden och de jämnas till marken på grund av detta, både bildligt och bokstavligt. Men framför allt har gammelskogar ett egenvärde, populationer och samhällen av levande organismer som nu är dömda till förstörelse och död. De måste respekteras och inte förstöras för ekonomisk vinnings skull.

Delar av den fjällnära gammelskogen nära sjön Messlingen är avverkningsanmäld. En vandringsled kommer då att hamna på ett hygge förutom att höga naturvärden förstörs. Foto: Håkan Thenander

Naturbaserad turism omsätter årligen miljarder kronor och branschen är på uppgång, enligt pressmeddelandet. Sverige är känt för sina sjöar, älvar, berg och djupa skogar vilket också skapar attraktionskraft även för annan typ av turism än ekoturism.

De företag som har skrivit under det öppna brevet kräver att skogsbolagen omedelbart drar tillbaka sina avverkningsanmälningar i alla skogar med höga naturvärden och att dessa skogar skyddas permanent. De kräver också att skogar inom värdetrakter och kontinuitetsskogar inventeras innan någon form av skogsbruksåtgärd utförs och att alla skogar med höga naturvärden som upptäcks, ska undantas från skogsbruk.

Rese-, ekoturist- och guideföretag kan fortfarande skriva under det öppna brevet via den här länken.

Källa: Pressmeddelande från turistföretagen

Mer att läsa