Gå till innehållet

50-tal organisationer kräver ny ledning för Skogsstyrelsen – regeringen förlänger

Skogsstyrelsens huvudkontor i Jönköping. Foto: Boivie, CC0

I ett öppet brev kräver organisationerna att Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist inte får förlängt förtroende när hans nuvarande förordnande löper ut den 24 februari. Undertecknarna anser att myndighetens naturvårdsarbete har nedmonterats kraftigt “vilket skadat myndighetens trovärdighet som opartisk instans”. Regeringen svarade med att förlänga hans förordnande i tre år.

Bland de över 50 undertecknarna finns bland annat flera samebyar, Greenpeace, Skydda Skogen, Fridays For Future, Fältbiologerna, Jordens Vänner, Klimataktion och en lång rad lokalföreningar inom Naturskyddsföreningen och Birdlife Sverige.

– Skogsstyrelsen har dubbla uppdrag att nå miljömålen och att främja skogsbruket. Herman Sundqvist har inte förmågan att sköta miljödelen av uppdraget. Om hans förordnande förlängs uppfyller inte regeringen kraven som Riksdagen har bestämt om myndighetens jämställda mål. Vi anser att nästa generaldirektör måste ha dokumenterad förmåga att också värdera miljön, säger Isadora Wronski, Sverigechef, Greenpeace.

Organisationerna ger också en lång rad exempel på vad de anser är beslut i strid mot “både myndighetens uppdrag, miljölagstiftning och demokratiskt beslutade miljömål”:

 • Herman Sundqvist ändrade den skriftliga redovisningen i Skogsstyrelsens föredragnings-PM till att målet för miljöhänsyn i skogsbruket var uppnått trots Skogsstyrelsens sakkunniga experters samsyn om att så inte var fallet.
 • Nyckelbiotopsinventeringen pausades i nordvästra Sverige i mars 2017-januari 2018. En ny inventeringsmetod utarbetades för nordvästra Sverige som i större utsträckning möjliggjorde avverkning av skogar som annars skulle klassas som nyckelbiotoper.
 • Tecknandet av naturvårdsavtal och biotopskydd stoppades i januari 2019 och återupptogs i juni 2019.
 • Generell samrådsplikt enligt miljöbalken för skogsbruksåtgärder i ett område med mycket
  stor betydelse för flora och fauna föreslogs i december 2020 att tas bort från Skogsstyrelsens föreskrifter
  om anmälningsskyldighet för samråd
  .
 • Skogsstyrelsen motarbetar miljöorganisationers överklaganderätt – “det finns ett flertal fall i samband med
  domstolsprövningar där Skogsstyrelsen driver frågan om att begränsa överklaganderätten samtidigt som
  den klagar på att det saknas prejudikat”.
 • Enligt Skogsstyrelsens styrelsebeslut från februari 2021 är Herman Sundqvist ansvarig för en regeländring som innebär att Skogsstyrelsen inte längre behöver informera markägare om förekomster av nyckelbiotoper, skyddade arter och andra viktiga naturvärden som berörs enligt miljöbalken. Rådgivning till skogsägare om miljöhänsyn har prioriterats ned under senare år och minskat från 1 700 rådgivningstillfällen år 2015 till endast 104 år 2020.

– Med tanke på Skogsstyrelsens tydliga avveckling av myndighetens naturvårdsarbete är det direkt oansvarigt att förnya Herman Sundqvists förordnande som generaldirektör för myndigheten. Det behövs istället en rejäl upptrappning av naturvårdsarbetet för både den biologiska mångfaldens och klimatets skull. Nonchalansen och likgiltigheten mot naturen måste upphöra – de sista oskyddade naturskogarna i Sverige får inte gå förlorade, säger Elin Götmark, talesperson, Skydda Skogen.

Undertecknarna vill se en ny generaldirektör som i “alla kommande beslut och åtaganden respekterar och tar genuin hänsyn till rådande miljölagstiftning samt nationella och internationella miljömål och åtaganden om skydd av natur”.

Brevet skickades till flera ministrar, riksdagsledamöter, svenska EU-parlamentariker, ordföranden i politiska ungdomsförbund, samt till Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Länsstyrelserna.

Regeringen svarade dock samma dag med att ge Herman Sundqvist fortsatt förtroende.

– Skogsstyrelsen har viktiga frågor att hantera framöver. Skogspolitikens två jämställda mål om produktion och miljö ska samspela med regeringens politiska prioriteringar inom klimatomställningen och skapa jobb i hela landet. Herman Sundqvist är med sin kompetens och erfarenhet viktig för detta uppdrag, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg i ett pressmeddelande.

Källor: Skydda skogen och det öppna brevet

Mer att läsa