Gå till innehållet

50 år efter utrotningen – blåvalar åter vid Sydgeorgien

I början av 1900-talet fanns det många blåvalar vid ön Sydgeorgien i Sydatlanten. Därefter utrotade människan dem med intensiv jakt. Nu har blåvalarna åter hittat tillbaka till sina forna livsmiljöer.

Det var ett intensivt, industriellt valfiske som skedde på Sydgeorgien under många år och i slutet av 60-talet var valpopulationen i stort sett utplånad. I nästan 50 år var de frånvarande och forskare tror att blåvalarna kan ha blivit så få att de inte förde kunskapen om Sydgeorgiens gynnsamma krillbestånd vidare till nästa generation. Till slut hade blåvalarna tappat kännedomen av Sydgeorgien som livsmiljö.

På 2010-talet började dock blåvalarna åter ses i området och i år gjordes en undersökning som hittade hela 58 individer i området. Det kan jämföras med att det hittades sammanlagt 41 individer mellan år 2011 och 2020.

Enormt isberg ett eventuellt hot
Förutom att följa valarnas utveckling försöker forskarna också undersöka hur de enorma isberg som bryts loss från Antarktis påverkar krillbestånden i området. Isberg brukar följa strömmarna och “dö” utanför Sydgeorgien, men nu är världens största isberg på väg ditåt och det kan få andra konsekvenser. A68a är hela 4 200 kvadratkilometer stort (Gotland är 3 100 kvadratkilometer) och det finns en oro för att det kommer att förändra förutsättningarna för djur som är beroende av krill.

Källor: BBC och Inter-Research Science Publisher

Mer att läsa