Gå till innehållet

49 nya arter bin upptäcktes i naturområde som Trump halverat

Stevens Arch (Stevens båge) i Grand Staircase-Escalante National Monument. Foto: G. Thomas at engelska Wikipedia – Överförd från en.wikipedia till Commons från Raven1977 med användning av CommonsHelper., Public Domain, Länk

Forskare som kartlagt ett nordamerikanska nationalmonument fann hela 660 arter bin, varav 49 var nya för vetenskapen. Nu hotas många av dem av Donald Trumps uppstyckning av marken.

Nationalmonumentet Grand Staircase-Escalante i sydvästra Utah är känd för sina djupa kanjoner, vassa klippor och stora öknar. Det är kanske inte ett område som förknippas med bin, men biologen Olivia Messinger Carril kartlade i början av 2000-talet under fyra år noga kartlagt det över 5000 kvadratkilometer stora området. Hon hittade tillsammans med ett team av frivilliga hela 660 arter bin, nästan en femtedel av alla bin i Nordamerika. 49 av dem var dessutom nya för vetenskapen.

– Nationalmonumentet Grand Staircase-Escalante skyddar en av de rikaste bifaunorna i västra USA. Det beror troligen på de stora höjdskillnaderna, det höga antalet blommande växter och mosaiken av livsmiljöer, skriver forskarna i sin rapport.

 

Biet Diadasia australis. Foto: USGS Bee Inventory and Monitoring Lab from Beltsville, Maryland, USA – Diadasia australis, M, side, Pennington, SD_2015-11-12-10.33.02 ZS PMax UDR, Public Domain, Länk

En majoritet av områdets bin är väldigt lokalt förekommande på enbart ett fåtal platser och i små antal. Bara några få av arterna är utspridda och vanliga. Det är oroväckande med tanke på att USA:s president Donald Trump beslutat att halvera områdets storlek och dela upp det i tre mindre monument. Det som tidigare var ett sammanhållet naturområde ska nu delas upp och mellan de skyddade områdena kan det ske dramatiska förändringar i form av exploatering och gruvor, enligt National Geographic.

Olivia Messinger Carril gjorde en uppföljande studie och fann då att 84 arter bin inte har sina livsmiljöer i områden som inte längre är skyddade. Vissa av dem lever enbart här i hela USA.

Två stämningsansökningar har lämnats in mot Donald Trumps beslut att stycka upp och halvera Grand Staircase-Escalante.

Källa: National Geographic och “Wild bees of Grand Staircase-Escalante National Monument: richness, abundance, and spatio-temporal beta-diversity

Mer att läsa